publicidad

Bósnio

{1300}{1350}Dobro... {1430}{1475}Dobro je sve... {1545}{1600}- Je li sve u redu? {1730}{1800}Tako....gurnite još jednom... {1950}{2030}Odlièno....mali deèko.... {2980}{3060}Dobro...gurnite ponovo.... {3420}{3500}UNUTRAŠNJA SENKA {6400}{6460}Žak....Žak.... {7597}{7680}Pojedi jaje,Moris i|pomeri tu svesku odatle. {7735}{7835}Mama,iz mog odelenja|niko ne ide Dobiju na sahranu. {7870}{8000}Ti æeš iæi...bio si tamo.|Drugaèije je to. {8070}{8130}Neæu žumance. {8160}{8200}Jedi to! {11350}{11480}Mali Pol je kažu umro|od difterije. {12988}{13100}Videste li ovo?On je nadaren. {13105}{13150}Dar Boga,gosp.Korbej. {13470}{13600}Sakupismo se ovde,da|ispratimo malog Pola Dobija. {13660}{13760}Koji je umro od strašne difterije. {13780}{13830}- Nije se još napio. {13897}{14040}Mnogi se seæaju njegovog|prelepog glasa u crkvi.... {14170}{14230}Primite naše sauèešæe|gospoðo Dobi. {14255}{14420}Muža je izgubila u ratu|a sada opaka bolest odnese i dete. {17840}{17870}Da li si ti Moris Dumon? {18020}{18100}Mogu li vam pomoæi,kad ste vec ušli? {18105}{18166}- Zvala sam ga sa kapije,|ali nije èuo. {18270}{18370}Pa što ste došli doktorka?|-Na snazi su nova pravila. {18375}{18455}Trebamo zaustaviti|širenje difterije. {18460}{18600}Došla sam u obilazak i da|pregledam decu koja ne idu u školu. {18730}{18810}Ima dosta od grada.|- Navikla sam se. {18860}{18912}Sigurno ste èesto u gradu?|- Što? {18930}{19060}Nemate stoku....pa idete|po hranu u grad. {19080}{19160}Gajim što mogu,ostalo kupujemo. {19180}{19287}- Koliko vas je u kuæi? {19298}{19345}Moris i ja.Muž je u ratu, {19350}{19470}kao i svi....skoro svi muškarci. {19550}{19590}Kolko godina ima mali?|- Devet. {19605}{19700}A zašto nije u skoli?|- Rešila sam da ga ja školujem! {19757}{19833}Ali gospoðo škola je obavezna! {19857}{19970}...u nauci poznat kao|grylus campestrans,skakavac. {20000}{20130}Svuda ih ima a svaštojedi su. {20180}{20300}Kao pojedinci nisu opasni,|ali brzo se umnožavaju. {20450}{20520}A tada mogu sve uništiti. {20566}{20635}Pre 2 godine potamanili su|sav krompir. {20660}{20760}Teško se vide danju,|izlaze samo noæu. {20770}{20860}Danju žive u podzemlju. {20865}{20900}Kao i nas Dumon. {21040}{21080}Nisam.... - Pazio. {21095}{21185}Treba da napustiš podzemlje|i budeš u razredu. {21190}{21300}Ostaæeš 10 minuta posle èasova,|zbog te tvoje otsutnosti. {21975}{22040}Voliš da èitaš,jel tako? {22060}{22130}Ali ne i da slušaš predavanja. {22190}{22335}Uzmi je.Prouèi i za|pet dana æeš sve znati. {22360}{22450}Jeste,ali ne mogu kuæi.... {22455}{22500}Šta?Da èitaš? {22540}{22730}Zašto? - Mama kaže da knjige...|Nije važno. {22860}{22960}Odakle ti ovo?|- G.Prevo mi je dao. {23025}{23100}Ne dopadaju mi se oboje.|Doðu iz grada i misle da sve znaju. {23160}{23280}A ništa ne znaju sem onog iz knjiga. {23290}{23395}I ovako ti je glava puna budalaština,|i bez uèitelja. {23540}{23620}Daj mi je.Vratiæu mu sutra.|- Ne! {23720}{23815}Ne? Šta ti je važnije? {23840}{23930}Ono sto kažu uèitelji|ili majka? {24080}{24200}G.Prevo te nije nauèio lepim manirima.|Ja æu je èuvati. {25486}{25525}Sad èitaš sam,Dumon? {25549}{25655}Hteo sam da doðem na vreme,|ali vrata su veæ zatvorli. {25680}{25740}Pa vrata posle prvog zvona su zatvorena. {25770}{25820}Zašto si još na klupi? {25839}{25930}Da bi èitao. - Nisi jos završio?|- Ne. {25970}{26040}Dobro,a šta si uspeo da proèitaš? {26170}{26276}Kriju se ispod zemlje. - Ko?|- Skakavci. {26290}{26390}Žive ispod zemlje i pojavljuju se noæu,|pa ih retko viðamo. {26396}{26475}Možemo ih èuti. - Da li su|dobri ili ne za nas,Moris? {26510}{26576}To ne bih znao. {26610}{26675}Slabo radimo na suzbivanju epidemije. {26680}{26770}U školi su svi u frci,pogotovu|posle Dobija. {26800}{26910}Ako neko kašlje,svi prekrivaju usta,|sumljajuæi jedni u druge. {26915}{27080}Vojni regruti su ovde dobro sredili.|Kad si video više od 2 muškarca u gradu? {27130}{27280}Majke ostavljaju decu kuæi a ja|moram da ih dovlaèim u ambulantu. {27285}{27380}Jeste,u razredu je sve manje uèenika.|Ne samo zbog difteije. {27435}{27585}Kao Duvon.Juèe sam molila majku|da ga pošalje u školu. {27590}{27650}Èak ga je dovela na Dobijevu sahranu. {27690}{27790}Bio je u šoku. - Na selu smo i deca|moraju da odrastu brzo. {27795}{27880}Smrt je deo toga.|- I majka je bila sva izgubljena. {27887}{28000}Skoro da mu je zavukla glavu|u sanduk,na sahrani a on pokušavao da beži. {28058}{28130}Izgleda je previše stroga. {28140}{28286}Kad pogledam druge žene u gradu,|ja imam sreæe. {28350}{28420}Moj mužiæ je ovde,sa mnom. {29660}{29730}Završi to,ja odoh do grada.|- Dobro,mama. {29765}{29830}Ne idi nigde,van bašte.|- Dobro. {29835}{29910}Jel si me èuo Moris,mora|èuvati kuæu. {30000}{30060}A ako neko doðe.|- Niko ne sme ovde uæi bez tebe! {30140}{30180}Brzo se vraæam. {30260}{30330}Donesi vode i spremi drva. {30530}{30640}Vidiš li ovu liniju?Ako neko doðe|odavde razgovaraj sa njim. {30910}{30960}Evo je.Dolazi. {30970}{31000}Dobro jutro. {31065}{31140}Gospoðo Dumon,hteli bi smo|da poprièamo sa vama. {31186}{31275}Sa mnom? - O Žaku. {32830}{32900}Sigurno vam Žak baš nedostaje. {329010}{32980}I mi smo u žalosti,|muževi su u vojsci... {32985}{33050}I sve žalimo sinove. {33055}{33135}Same smo ali se|možemo pomagati. {33170}{33260}Fino,znam da mogu da raèunam|na vas. {33280}{33333}Ali imam još nešto da završim. {33370}{33490}Znamo da Moris ne može nadoknaditi|nedostatak malog Zaka. {33495}{33550}Možemo vam pomoæi a i vi nama. {33577}{33675}Znamo da je Moris u|specijalnoj vezi sa bratom. {34700}{34800}Praznoverje.Ne verujete|valjda u te stvari? {34818}{34860}Moris je deèko kao i drugi. {34865}{34980}Sva deca su božja i svako|je na svoj naèin. {34990}{35040}Ali vas sin ima dara. {35045}{35150}Božji dar,g.Dumon,poslan je|da nam ublaži bol. {35170}{35280}Kroz vašeg sina možemo ponovo|kontaktirati sa nasom decom. {35312}{35340}I vi isto tako. {35370}{35490}Hvala, ali ja znam da se|borim sa tim.I vi bi trebalo. {37046}{37085}Moris,ja sam g.Armand. {37130}{37220}G.Armand.Seæaš li me se? {37225}{37255}Znam vas. {37300}{37405}A tvoj drugar?|-Ja nemam drugara. - Zašto? {37430}{37500}Samo smo se jednom igrali|Marka Pola. {37545}{37615}One noæi kad je umro Dobi?|- Da. {37709}{37777}Znaš li ko je bio Marko Polo?|- Ne. {37800}{37915}Bio je avanturista koji je išao|u nepoznata mesta,daleko. {37930}{38030}Znao je èudne stvari,kao i ti. {38035}{38095}Ja ne dolazim iz daleka. {38150}{38228}Ne brini neæu kazati|tvojoj majci da si izašao iz dvorišta. {38233}{38300}Kako znate da mi to brani? {38320}{38440}Znam nešto o tebi,Moris.|Potreban si tvojoj majci. {38848}{38560}Znaš li zašto? {38590}{38640}Trebaš joj da drži familiju zajedno. {38700}{38845}To je uloga oca,on je daleko|a ti imaš talenat. {38880}{38915}Znaš na šta mislim? {38940}{38988}Želite da razgovarate s Žakom,|zar ne? {39003}{39080}Žak zeli da razgovara sa nama Moris. {40565}{40620}Šta sam ti rekla?Šta sam ti rekla? {40947}{40995}Žak kaže da to boli. {41970}{42080}Jedi to jaje sad ili|æeš ga kasnije jesti. {42155}{42180}Jedi! {42750}{42810}Dobro jutro,g.Dumon.|- Dobro jutro. {42815}{42866}Došla sam da obiðem Morisa. {42975}{43045}Èekalam sam te u ordinaciji|ali nisi došao. {43160}{43240}Donela sam nešto da ti|pokažem. {43480}{43640}Ovde sam studirala,|u kolonijalnim snagama. {43658}{43705}To je jedini naèin da bi|žena bila lekar. {43710}{43740}Zašto niste studirali ovde? {43745}{43835}Da sam htela biti med.sestra|mogla sam ostati. {43840}{43900}Za muški posao treba da idete|tamo gde nema dosta muških. {43905}{43980}Zašto su vas poslali,|da zamenite naše muškarce? {43999}{44111}Rat je.To mora da razumete. {44180}{44320}Kazali ste da ste došli|da pogledate Morisa. - Dabome. {44366}{44455}Dr.Prevo treba da te pregleda.|- Da poðem i ja? {44525}{44575}U redu je,krenuæu sam sa doktorkom. {44607}{44697}Dobro.Zovi me ako ti nešto treba.|- Da,mama. {44820}{44898}Kako ti je danas,Moris.|- Stalno mi je vruæe. {45588}{45673}Ruka mi je hladna.Godi? {45700}{45800}Ispitaæu zašto imas temperaturu. {45830}{45900}Dobro ali ja znam zašto. {45940}{46006}Znaš? - Biæe nešto rðavo. {46050}{46090}Kako to misliš Moris? {46160}{46190}U redu je. {46200}{46270}Moramo da vakcinišemo|svako dete. {46320}{46370}Ova bolest ima leka. {46400}{46475}Ako ti ubrizgam malu klièinu virusa,|tvoje telo... {46480}{46566}moæiæe da se zaštiti i virus|je bezazlen. {45580}{46655}A ako se moje telo ne štiti pa|ja umrem? {46740}{46800}To se neæe desiti. {47078}{47165}Dobro jutro.Izvinjavam se|za nered,gðo. Armand. {47170}{47270}Nisam se nadala poseti,|pa ni od dr Prevo. {47277}{47435}Kako ste gospoðo Armand?|- Hvala dobro. Da li je Moris bolestan? {47440}{47530}Ništa strašno, prehlada. {47540}{47640}Gospoðo Dumon,sutra da vidim|vašeg sina u školu! {47645}{47700}Siguran je samo vakcinisan. {48099}{48220}Teško mi je prihvatiti doktorku,|i njene analize Morisovog zdravlja. {48230}{48390}Žena na mestu muškarca mora|biti agresivnija. {48420}{48470}Doktorka ima najbolje namere, {48500}{48570}pa iako sve baš ne razume. {48575}{48644}Šta da uèini detetu koje nije njeno? {48648}{48740}-Nista. Da je slep,dala bi mu stap. {48780}{48850}Kako se medicina moze porediti|sa brigom majke? {48886}{48930}Ona samo vrši svoj posao, {48940}{49025}ali ona me gleda kao|da sve zna bolje. {49077}{49110}E baš ne zna! {49280}{49400}Jadan mali, nema kad ni da jede. {49410}{49465}Što ste došli,gospoðo Armand? {49480}{49600}Sami smo i nismo navikli na posete. {49605}{49675}Rekla bih da vam to ne smeta? {49727}{49848}Da....Moj sin Moris i ja|ne patimo za društvom. {50042}{50160}Vidi se bašta,prekrivena snegom,|i vrhovi stabla. {50227}{50267}Prièali ste o razlogu vaše posete. {50296}{50470}Nema razloga,samo sam htela|poprièati sa malim.Vama ne treba prijatelj? {50520}{50600}Ili društvo osobe koja vam nedostaje? {50709}{50767}Molim vas,sedite. {50800}{50868}Možemo da poprièamo. {51008}{51095}Da sednem ovde?|- Ne sedajte tuuu! {51250}{51280}Izvinjavam se. {51460}{51505}Nisam tela da tako reagujem. {51890}{52000}Draga....znam kako ti je. {52050}{52120}To mesto je Žakovo,jel da? {52211}{52360}Nedostaje ti èovek ali|ne kao sin.Tvoja krv i meso. {52420}{52566}Samo hoæu da je kraj mene. {52600}{52690}Nema jaèe želje od one|za izgubljenim. {52747}{52910}Želim da ga zagrlim,|èujem kako mu srce kuca.Razgovaram s njim. {52925}{53010}To Moris može,jel da? {53050}{53210}On može osetiti Žakovo srce,|prièati sa njim... {53260}{53287}Da. {53333}{53390}Pa to hoæemo svi mi? {53396}{53480}Da nas deca vide i èuju. {53630}{53700}Moris æe nam pomoæi ako|ga teraš. {53730}{53860}Samo ti treba neki predmet|koji te podseæa na Žaka. {53966}{54090}Nešto njegovo....odeæu,fotografiju... {54150}{54227}Sve ostalo je naša briga. {59178}{59255}Posle vakcinacije,odmah kuæi! {59933}{59977}Zdravo,Moris. {60096}{60190}Ovo je stetoskop,služi|da poslušam srce. {60230}{60255}Evo... {60660}{60710}Neæu da slušam više! {60780}{60989}Hajde ja æu da slušam|a ti samo diši. {61300}{61340}Vreo si Moris! {61390}{61490}- Èudno. Nije prvi put da doktor|ne može nešto da razjasni. {61496}{61555}Kolika je temperatura bila? {61560}{61655}Èitavo sam se ispekla|kad sam ga dodirnula. {61660}{61710}To je neverovatno. {61720}{61820}Šta mislis šta je...groznica,meningitis,trovanje... {61825}{61901}Mislim da ne veruješ u to. {61905}{61966}Da ga dovedem u bolnicu?|- Ne znam. {61990}{62100}Temperatura se kasnije povukla.Kaže èesto mu se {62105}{62280}dogaða i ne smeta mu.Sa srcem i|disanjem je bilo sve uredu. {62287}{62400}Mislim da ga jedno vreme neæemo viðati. {62406}{62500}Majka ga je odmah odvela.Bliski su. {62570}{62740}Ona je èudna...ne znam....brani posed,porodicu. {62927}{62989}Nemoj.Jel me èuješ? {63050}{63122}Ne želim....ne želim da se igram. {63145}{63193}Nikad više neæu se igrati. {63300}{63350}Èujes li me....ti si mrtav ! {63940}{63980}Otvori. {64700}{64735}Zatvori oèi. {64830}{64866}Meko je. {64897}{64950}Zasto ne probas? {64955}{65045}Pa siði dole,|prošetaæemo do grada. {65050}{65080}Dobro mama. {65650}{65720}Brže malo.Kasnimo.|- Gde idemo? {65725}{65820}U grad,da prošetamo kao svi ostali. {65838}{65905}Ne da me zakovèavaš, vruæina mi je. {66155}{66190}Da li znaš kakav si deèak? {66195}{66380}Ne. - Kao deèak kakav|sam znala da jesi.Kao anðeo. {66990}{67030}Šta kažeš? - Za šta? {67060}{67140}Za slikanje?|- Dobro. {67270}{67320}Zdravo. - Dobar dan. {67345}{67425}Dobar dan,gospoðo.Fotografija|za deèka? - Da. {67500}{67530}Dobro.Doði. {68015}{68080}Gledaj gore...dobro... {68565}{68663}Šta više voliš,Moris,|zeku ili macu? {68690}{68800}Zeku. - Super....Drugi put...Pardon. {69176}{69240}Prati zeku Moris. {69300}{69360}Mislim,pogledom. {69487}{69510}Spreman? {69555}{69610}Izgleda da si zatvorio oèi. {69650}{69710}Ajd ponovo.- U redu je gospodine. {69715}{69760}Hajde Moris. {69990}{70045}Daj ga. - Ne,moj je.|- Daj! {70337}{70420}Da i ti znaš kako je kad|izgubiš nešto što voliš. {72709}{72815}Zdravo.G.Armand me je poslala|da vam ovo donesem. - Da. {72820}{72910}Oèekivala sam vas.|- Treba li pomoæ da se unese? {72930}{73015}Teško je,ali ako neko|može pomoæi... {73111}{73160}Najbolje æe biti ja da vam pomognem. {73630}{73700}Šta æeš tu Dumon?Sta radiš?|- Crtam. {73815}{73880}Zašto samo sa jedne strane papira? {73900}{73940}Ovo je moja strana. {74012}{74045}Ima li naziv? {74260}{74330}Ovo sam ja,a ovo moj tata. {74370}{74425}A zašto crtaš na razlicitim stranama? {74454}{74555}Poèeo sam kao igru a|sada ne mogu da prestanem. {74660}{74720}Gde je deo majke. {74760}{74805}Još je nisam zavrsio. {74900}{74950}Smrt nije kraj. {74990}{75098}To je samo prelaz iz|jedne dimenzije u drugu. {75120}{75200}Iz jednog postojanja u drugo. {75290}{75420}Ako pokušamo probiti tu barijeru|to je radi ljubavi, a ne moæi. {75580}{75690}Zapitajte se celim telom {75730}{75870}da li vam je želja da vidite umrlo|dete baš jaka da biste ga videli opet. {76160}{76200}Uði Moris. {76370}{76435}Zdravo deèko.|- Moris? {76460}{76540}Lepo te je opet videti.|Pridružišæeš nam se. {76585}{76666}Da li znas što smo hteli da se|sastanemo s tobom? - Ne. {76700}{76778}Jer smo izgubili voljene. {76799}{76900}Znaš o èemu govorim Moris?|- Vaša deca su mrtva. {76920}{77100}Da.Kao i tvoja majka,želimo|da ih pronaðemo, {77105}{77200}ma gde bili.Tu si da nam pomogneš. {77525}{77550}Kreni. {80013}{80050}Uèini to,Moris. {80500}{80570}Zamoliæu te da nešto uèinis Moris. {80711}{80805}Možeš li da se obratiš bratu?|- Ne. {80880}{80940}Ne znam kada æe se pojaviti. {80965}{81020}Zašto Moris ne želiš da|se Žak pojavi? {81125}{81232}Moris,da li želiš|da prièamo o bratu? {81345}{81360}Ja...ne mogu. {81520}{81600}Želim da preneseš poruku Žaku. {81620}{81747}Kakvu poruku? - Kaži mu da se|ne plaši i da nije sam. {81766}{81880}Da su tu majka i otac|koji ga vole. {81900}{81960}Zna to. {81988}{82140}Mislim da razumeš,šta Žak zeli, {82145}{82250}Želim da otkriješ šta je to. {82255}{82300}Ja to veæ znam. {82383}{82470}Kaži nam Moris....kazi meni.... {82520}{82655}Sada kada mu se vratio|otac hoæe i majku. {83123}{83160}Nešto nije kako treba,|gospoðo Pikus? {83183}{83340}Ne...samo ne znam da li|smo pogrešili? {83380}{83460}Možda mrtve ne treba poseæivati. {83555}{83598}Šta te muèi? {83630}{83660}A tebe? {83700}{83865}Mislio sam o selu.|Prepušteno je sudbini,nema muškaraca, {83870}{83965}sem mene i par njih|koje vojska nije htela. {84060}{84137}Ti misliš o Dumonu?|- Da. {84140}{84210}Nije trebalo da se vezuješ za pacijente. {84225}{84340}Pred epidemijom smo, ne treba|ni ti da se vezeš za uèenike. {84800}{84850}Morise,istinu govoriš? {84875}{84910}Žak ti je to rekao. {84930}{85000}Mama.... - Edmond je mrtav? {85020}{85065}Mama,oteraj one ženturaèe. {85080}{85170}Lažeš. Edmond nije mrav! {85200}{85255}Hoæu istinu Moris. {85300}{85345}Hoæu da prièam sa Žakom. {85365}{85420}Niko ne sme da prièa sa Žakom. {85487}{85530}Razumem te. {85564}{85636}Ne želiš da Žak prièa sa mnom,|jel da? {85726}{85817}Znala sam.Uvek sam znala. {85843}{85925}Ako želiš kazaæu ti|sa šta smo danas radili. {85930}{85998}Ne interesuje me!Lažovu!|Uvek si to i bio. {86144}{86240}Mama od kada one žene doðoše,|oseæam da Žak nije više sam. {86277}{86370}Stvarno? Znaèi može da me vidi. {86375}{86480}Nisam to kazao,samo da|nije više sam. {86485}{86615}I druga deca su tamo.|- Opet to radiš,Moris. {86660}{86700}Sad je stvarno dosta.Prekini! {86705}{86776}Neæu vise slušati tvoja naklapanja. {86820}{86855}Zloèest si Moris. {86870}{86950}Da je Žak taj koji je preživeo...|Jedan od njih... {91150}{91200}Sve je èudno. {93493}{93610}Koliko dugo je tu?|- Ne znam.Našao sam je jutros. {93615}{93720}Vrata su bila zatvorena?|Nikada,ovde nema ništa za kraðu. {94200}{94230}Izvinite. {94509}{94545}Ko je sa decom? {94550}{94680}G.Loren.Kazao sam da æu su|odmah vratiti. Šta se desilo? {94717}{94816}G. Pikus je mrtva nije lep prizor.|-Ðavolsko delo! Ne prirodno. {94934}{95000}O kakvom ðavolu je reè? {95048}{95170}Jedan od najgorih,|verovatno tetanus. {95528}{95573}Šta hoæeš?U poslu sam. {95580}{85645}Reè je o gospoði Pikus.Mrtva je. {95984}{96076}Naðena je jutros u crkvi. Užasno. {96080}{96110}I šta sada? {96200}{96250}To je užasno što se desilo. {96260}{96323}Na žalost ništa se tu ne može. {96590}{96655}G Korbej,g.Dobi je tu. {96680}{96720}Ima loše vesti. {97015}{97150}I o ovome ne želim|da prièati s Mari.|Potrebna nam je sa Morisom. {97155}{97300}Ne možemo dozvoliti da sad odustane. {97530}{97576}Šta radiš? {97698}{97787}Molimo se za dušu gospoðe Pikus. {99688}{99840}Oteraj ih Žak...Oteraj! {103620}{103690}Ustaj sa te stolice. {103747}{103790}To je Žakovo odelo! {104409}{104460}G.Pikus je veæ prebrodila tetanus. {104465}{104608}Inficirala se iglom,odveli su je u bolnicu|ali je bila trudna. {104610}{104661}Izgubila je dete. {104790}{104845}Misliš da je to u redu? {104930}{105060}Ako je veæ prebolela tetanus,trebala|je u sebi imati nešto i antitela. {105065}{105115}Kao da je vakcinisana. - Taèno. {105120}{105205}Prepoznala bi simptome|i potražila pomoæ. {105210}{105339}A kao da je u trenutku umrla,koža ruzicasta,|mišiæi u grèu kao da su kapilari popucali. {105370}{105500}I šta æeš sad?|- Zvaæu bolnicu da urade autopsiju. {105520}{105588}Veæ imamo epidemiju difterije|za vratom. {105995}{106038}Rešio sam sve da vam kažem. {106090}{106170}Jesi? - O insektima.|- A to...da prièamo o skakavcima. {106300}{106377}Daj mi kapu Noris. - Ne. {106437}{106523}Pa Moris,hajde,nauèi|nešto svog uèitelje. {106568}{106660}Kriju se,tu su blizu|ali ih ne vidimo. {106663}{106707}Samo ih noæu èujemo. {106780}{106840}U principu su bezopasni. {106845}{106880}U principu? {106930}{106976}Nekada se mogu kontrolisati. {107007}{107050}Postaju li opasni? {107060}{107100}Samo kad ih je mnogo. {107573}{107620}Sviða ti se kuca Moris? {107655}{107720}Da prošetamo okolo? {107800}{107800}Skini kapu pa da prièamo.|- Ne! {107995}{108112}Ne æeš da prièamo,ili|ne æeš da skineš kapu? {108425}{108480}Nešto kriješ od mene Moris? {108653}{108780}Morise, sad æu da ti|skinem kapu nešto da vidim. {109150}{109190}Tvoja glava. {109327}{109370}Morise,reci šta se desilo? {109626}{109673}Kad dodirnem,boli li? {109693}{109774}Ne znam šta je to. {109853}{109900}Šta ti se desilo,Moris? {109927}{110060}ne znam,probudio sam se|i tu je bilo. {110140}{110170}Doði ovamo. {110275}{110400}Staviæu opet ruku na|tvoju glavu,može? - Može. {110614}{110655}Kazi kad te zaboli. {110773}{110806}Šta je to? {111497}{111540}Gde ste ga našli? {111584}{111690}Tražio sam da mi vrati knjigu|za sledeæi èas. {111697}{111785}Obzirom da je kasno,doveli smo ga. {111798}{111865}Na kasne posete,doktorka,|nismo navikli. {111870}{111960}Ni ja na pacijente,sa|neobnjašnjivim povredama. {111979}{112052}Evo pa mi vi recite! {112055}{112101}Ako je škola u pitanju...|- Nije škola. {112705}{112808}Da li ovo boli,Moris?|- Ne,ruke su vam hladne. {112914}{113002}Izgledate kao da ste nešto izgubili.|- Ipak sam nešto našla. {113010}{113035}Nije...|- Moris,dobro je. {113302}{113348}Ovde nema šta da se vidi g.Prevo. {1134470}{113509}Hvala,na izveštaju,Moris. {113603}{11645}O èemu on to prièa? {113694}{113794}Molim te ja æu da vozim.|- Ne.Hoæu tamo brzo stiæi. {114071}{114116}Hoæe li uspeti bez Pikus? {114554}{114699}Samo vas tri. - Znaš da g.Pikus|onda nije bila najbolje. {114702}{114783}Ali moæi æe.Istina g.Armand?|Samo se pobrini za Morisa. {114811}{114901}Video si i ti.Imao|je modrice oko vrata. {114905}{114987}Ožiljke na glavi...temperaturu. {115000}{115055}I sve je to nestalo kad smo|ga doveli kuæi. {115070}{115135}Ne znam ožiljci ne nastaju|sami od sebe. {115145}{115246}Pregledala sam ga dva puta danas,|te povrede nije imao. {115319}{115408}Udubljenje u lobanji lice na|tragove ginekološkog instrumenta. {115420}{115450}Morisova je? {115486}{115544}Deèija glava na roðenju je meka. {115550}{115654}Ovaj ginekološki instrument|može trajno oštetiti glavu. {115660}{115720}Kao kod Morisu,ali do toga|dolazi samo pri poroðaju. {115750}{115800}Morisova je.U njoj je njegov crtež. {115826}{115885}moram znati da li je|ožiljke imao na roðenju. {116040}{116128}Šta si rekao dr Prevo,Moris? {116305}{116355}Moris je imao brata blizanca. {116368}{116455}Umro je na poroðaju,zadavila ga|pupèana vrpca. - Vidi. {116500}{116654}Kao da ga je crtalo dvoje ljudi. {116638}{116480}Ne èuje nas. {116767}{116825}Da nastavimo dalje? {116935}{117060}Moris,kaži nam šta si rekao|dr Prevo, {117065}{117105}pre nego poènemo... {117014}{117298}Prièali smo o insektima.Crni su i izlaze noæu. {117338}{117434}Ima ih puno i ne mogu|da ih kontrlišem sve. {117480}{117520}Puno ih je. {117560}{117638}Ja ovo neæu.Prvo Pikus umre.|-Pikus?....Sad je kasno. {117776}{117793}Moris...Moris. {118744}{118787}Moj sin. {119860}{119900}Nije ga završio. {119920}{119970}Nesto je èudno. {120005}{120145}Kao da je urezano u stranicu.- Presavij je. {120377}{120447}Zadavljen je pupèanom vrpcom. {121180}{121200}Žak...Žak... {121225}{121287}Ja æu da vozim.Stani! {121300}{121380}Video si kako im je u kuæi toplo?|Nema mraza na prozorima. - Paziii! {121555}{121598}Dobro si?|- A ti? {122077}{122155}Stani. Gde ideš?|Dobro ti je? - Da. {122190}{122220}Sredi auto. - OK. {123940}{123970}Hajde.Molim te! {124258}{124360}G.Duvon...Pomerite se od kreveta.|- Izlazite! {124540}{124590}Kazala sam vam da se gubite. {124740}{124795}G.Duvon....- Žak to sam ja. {124855}{124890}Žaku bre treba njegova majka. {126150}{126200}Mama. {126380}{126420}Žak!....- Mama. {126700}{126770}Sad si sa mnom,Žak.|Uvek æeš biti tu. {126775}{126860}Ne,mama,ti ideš sa mnom. {126900}{126950}Krenuæeš sa mnom. {128654}{128680}Spreman si?

Português

{1300} {1350} Bom ... {1430} {1475} Está tudo bem ... {1545} {1600} - Está tudo bem? {1730} {1800} Então .... empurrar mais uma vez ... {1950} {2030} Bem feito .... menino .... {2980} {3060} Bem ... empurrar novamente .... {3420} {3500} INTERIOR MEIA {6400} {6460} Jacques .... Jacques .... {7597} {7680} Coma o ovo, Morris | e tire esse caderno de lá. {7735} {7835} Mãe, do meu departamento | ninguém vai a Dobi no funeral. {7870} {8000} Você vai ... você estava lá. | É diferente. {8070} {8130} Eu não tenho gema. (8160) (8200) Coma! {11350} {11480} Little Pole diz que eles morrem | de difteria. {12988} {13100} Você vê isso? Ele é talentoso. {13105} {13150} O dom de Deus, o Sr. Corbay. {13470} {13600} Nós nos reunimos aqui, | para seguir Little Pole Doby. {13660} {13760} Ele morreu de uma terrível difteria. {13780} {13830} - Ele não está bêbado ainda. (13897) (14040) Muitos se lembram de sua bela voz na igreja ... (14170) (14230) Receba nossos parabéns à Sra. Doby. {14255} {14420} O homem a perdeu na guerra | e agora uma doença perversa a leva embora. {17840} {17870} Você é Moris Dumon? (18020) (18100) Posso ajudá-lo quando você já estiver? {18105} {18166} - Eu o chamei do portão, | mas ele não o ouviu.{18270} {18370} Então, por que você veio ao médico? | -Os novos regulamentos estão em vigor. {18375} {18455} Precisamos impedir a propagação da difteria. (18460) (18600) Eu vim em uma turnê e vejo crianças que não vão à escola. (18730) (18810) Ela tem o suficiente da cidade | Eu estou acostumado com isso. (18860) (18912) - Tem certeza de que está na cidade? | - O que? {18930} {19060} Você não tem um gado ... então você vai | para alimentar na cidade. (19080) (19160) Eu faço o que posso, nós compramos o resto. {19180} {19287} - Quantos de vocês estão em casa? {19298} {19345} Moris e eu | Ele está na guerra, {19350} {19470} Como todo mundo ... quase todos os homens. {19550} {19590} Quantos anos ele tem? | - Nove. {19605} {19700} E por que ela não está na escola? | - Eu decidi levá-lo para a escola! {19757} {19833} Mas a Madame School é necessária! {19857} {19970} ... em uma ciência conhecida como | grylus campestrans, um gafanhoto. {20000} {20130} Em todos os lugares que eles têm, eles são todos peculiares. {20180} {20300} Como indivíduos não são perigosos, | mas eles se multiplicam rapidamente. (20450) (20520) E então eu posso estragar tudo. (20566) (20635) Dois anos atrás, eles levaram | todas as batatas. {20660} {20760} É difícil de ver durante o dia, | eles saem apenas à noite. (20770) (20860) Por dia eles vivem no submundo. {20865} {20900} Como nós Dumon. {21040} {21080} Eu não fiz .... - Cuidado.(21095) (21185) Você precisa deixar o submundo e estar na sala de aula. {21190} {21300} Você vai ficar 10 minutos depois de horas, | por causa do seu absenteísmo. (21975) (22040) Você gosta de ler, certo? (22060) (22130) Mas você não ouve palestras. (22190) (22335) Tome-a. E por cinco dias, você saberá tudo. {22360} {22450} Sim, mas eu não posso ir para casa .... {22455} {22500} O que? | Ler? (22540) (22730) Por quê? - Mamãe diz que os livros ... | Não importa. {22860} {22960} Onde você conseguiu isto? | - Sr. Prevo deu isto para mim. (23025) (23100) Eu não gosto dos dois. | Eles vêm da cidade e pensam que sabem tudo. (23160) (23280) E eles não sabem nada | exceto dos livros. {23290} {23395} E é assim que sua cabeça está cheia de estupidez, | e sem um professor. {23540} {23620} Dê a ela, eu devolvo ele amanhã. | - Não! {23720} {23815} Não? O que é mais importante para você? (23840) (23930) Quais são os professores | ou a mãe diz? {24080} {24200} O Sr. Prevo não lhe ensinou boas maneiras. | Vou mantê-la segura. {25486} {25525} Agora, você mesmo leu, Dumont? {25549} {25655} Eu queria chegar a tempo, | mas as portas já estão fechadas. {25680} {25740} Então a porta depois do primeiro toque foi fechada. {25770} {25820} Por que você ainda está no banco? {25839} {25930} Para ler.- Você ainda não terminou? | - Não. {25970} {26040} Tudo bem, e o que você leu? {26170} {26276} Eles estão escondidos debaixo do chão. - Quem? | - Gafanhotos. {26290} {26390} Eles vivem no subsolo e aparecem à noite, | e raramente os vemos. (26396) (26475) Nós podemos ouvi-los. - Eles são bons ou não para nós, Morris? {26510} {26576} Eu não sei disso. {26610} {26675} Estamos trabalhando mal para combater a epidemia. {26680} {26770} Todo mundo na escola está na escola, | especialmente depois de Dobija. {26800} {26910} Se alguém tossir, | todo mundo está cobrindo a boca, | batendo um no outro. {26915} {27080} Os recrutas militares fizeram um bom trabalho aqui. | Quando você viu mais de dois homens na cidade? {27130} {27280} Mães saem da casa das crianças | e eu tenho que levá-las para a enfermaria. {27285} {27380} Sim, em sala de aula, há menos alunos. | Não apenas por causa da dithety. (27435) (27585) Como Duvon, implorei para minha mãe mandá-lo para a escola. {27590} {27650} Ele até o trouxe para o funeral de Dobi. {27690} {27790} Ele estava em choque. - Na aldeia, crianças e crianças precisam crescer rapidamente. (27795) (27880) A morte é parte disso. | - E a mãe estava toda perdida. {27887} {28000} Ele quase puxou a cabeça | no peito, no funeral, e ele estava tentando fugir. {28058} {28130} Parece muito rigoroso.{28140} {28286} Quando eu olho para outras mulheres na cidade, | Tenho sorte. (28350) (28420) Meu marido está aqui comigo. {29660} {29730} Terminar, eu estou indo para a cidade. | - Ok, mãe. {29765} {29830} - Não vá a lugar nenhum, fora do jardim. | - Ok. {29835} {29910} Você me ouviu, Morris, | você tem que ficar com a casa. {30000} {30060} E se alguém vier. | - Ninguém pode entrar sem você! (30140) (30180) Eu vou voltar em breve. (30260) (30330) Pegue a água e salve a madeira. (30530) (30640) Você vê esta linha? | Se alguém vier | daqui, fale com ele. (30910) (30960) Lá vem ela. (30970) (31000) Bom dia. (31065) (31140) Sra. Dumont, gostaríamos de falar com você. (31186) (31275) Comigo? - Sobre o Jacka. {32830} {32900} Você deve ser muito Jacques. {329010} {32980} E nós estamos de luto, | os maridos estão no exército ... {32985} {33050} E todos nós reclamamos sobre os filhos. (33055) (33135) Estamos sozinhos, mas podemos ajudar. (33170) (33260) Bom, eu sei que posso contar com você. {33280} {33333} Mas eu tenho outra coisa para terminar. {33370} {33490} Sabemos que Morris não pode compensar | pela falta do pequeno Zack. (33495) (33550) Podemos ajudar você e você também. {33577} {33675} Sabemos que Morris está | em um relacionamento especial com seu irmão.{34700} {34800} Vazio. Você não | acredita nessas coisas? {34818} {34860} Moris é um menino como todo mundo. {34865} {34980} Todas as crianças são divinas e todos | está em seu próprio caminho. {34990} {35040} Mas seu filho tem um dom. {35045} {35150} Dom de Deus, o Sr. Dumont, é enviado | para aliviar a nossa dor. (35170) (35280) Através do seu filho, podemos | entrar em contato novamente com nossos filhos. {35312} {35340} E você também. {35370} {35490} Obrigado, mas eu sei que estou lutando | que você deveria. {37046} {37085} Morris, eu sou o Sr. Armand. {37130} {37220} Sr. Armand, você? {37225} {37255} Eu te conheço. {37300} {37405} E seu amigo? | -Eu não tenho um amigo. Por que? (37430) (37500) Acabamos de jogar | Marco Polo uma vez. {37545} {37615} Uma noite quando Dobi morreu? | - Sim. {37709} {37777} Você sabe quem foi Marco Polo? | - Não. {37800} {37915} Ele era um aventureiro que ia | para lugares estranhos, muito longe. {37930} {38030} Ele sabia coisas estranhas, como você. {38035} {38095} Eu não estou vindo de muito longe. {38150} {38228} Não se preocupe, eu não vou dizer a sua mãe | você está fora do quintal. {38233} {38300} Como você sabe | para me defender? {38320} {38440} Eu sei algo sobre você, Morris. | Você precisa da sua mãe. {38848} {38560} Você sabe por quê? {38590} {38640} Você precisa manter sua família juntos.{38700} {38845} É o papel do pai, ele está longe | e você tem talento. {38880} {38915} Você sabe o que quero dizer? {38940} {38988} Você quer falar com Jacka, | você não? (39003) (39080) Jacques quer falar conosco, Morris. {40565} {40620} O que eu te disse? | O que eu te disse? {40947} {40995} Jacque diz que dói. (41970) (42080) Coma esse ovo agora ou você comerá mais tarde. {42155} {42180} Coma! {42750} {42810} Bom dia, Sr. Dumont. | - Bom dia. {42815} {42866} Eu vim para visitar Morris. {42975} {43045} Eu estava esperando por você no escritório | mas você não veio. {43160} {43240} Eu trouxe algo para lhe mostrar. {43480} {43640} Eu estudei aqui, | nas forças coloniais. {43658} {43705} É a única maneira | que uma mulher seria um médico. {43710} {43740} Por que você não estuda aqui? {43745} {43835} Se eu quisesse ser uma enfermeira | eu poderia ficar. {43840} {43900} Para um trabalho masculino, você deve ir | onde não há muitos homens. {43905} {43980} Por que eles te enviaram, | para substituir os nossos homens? {43999} {44111} É guerra. | Você tem que entender isso. {44180} {44320} Você disse que veio para olhar para Morris. - Dabome. {44366} {44455} Dr. Preview precisa examinar você. | - Devo ir também?{44525} {44575} Tudo bem, eu vou | com o médico. {44607} {44697} Bom. Chame-me se você precisar de alguma coisa. | - Sim, mãe. {44820} {44898} Como você está hoje, Morris. | - Eu estou sempre quente. {45588} {45673} Minha mão está fria. {45700} {45800} Vou perguntar por que você tem uma temperatura. {45830} {45900} Bom, mas eu sei porque. {45940} {46006} Você sabe? - Vai estar um pouco enferrujado. {46050} {46090} O que você quer dizer com Morris? {46160} {46190} Tudo bem. {46200} {46270} Precisamos vacinar | todas as crianças. {46320} {46370} Esta doença tem um medicamento. {46400} {46475} Se eu te injetar uma pequena pista viral, | seu corpo ... {46480} {46566} ele pode ser protegido | e o vírus é inofensivo. {45580} {46655} E se o meu corpo não está protegido | e eu estou morto? {46740} {46800} Isso não acontecerá. {47078} {47165} Bom dia. Peço desculpas | pela bagunça, senhora. Armand. {47170} {47270} Eu não esperava visitar, | ou mesmo o Dr. Prevo. {47277} {47435} - Como vai você, Sra. Armand? | - Muito obrigada. Morris está doente? {47440} {47530} Nada terrível, é frio. {47540} {47640} Sra. Dumont, eu vou ver | seu filho amanhã na escola! {47645} {47700} Ele está apenas sendo vacinado. {48099} {48220} É difícil para mim aceitar um médico, | e sua análise da saúde de Morris.{48230} {48390} Uma mulher no lugar | de um homem do mar deve ser mais agressivo. {48420} {48470} O médico tem as melhores intenções, (48500) (48570) e mesmo que ele não entenda tudo. {48575} {48644} O que fazer para uma criança que não é ela? {48648} {48740} -Nada. Se ele fosse cego, ele lhe daria uma vara. (48780) (48850) Como a medicina pode ser comparada com o cuidado da mãe? {48886} {48930} Ela está apenas fazendo seu trabalho, {48940} {49025} mas ela olha para mim | como se ela soubesse melhor. {49077} {49110} Ele realmente não sabe! {49280} {49400} Pobre menino, ele nem sequer come. {49410} {49465} O que você tem, Sra. Armand? {49480} {49600} Estamos sozinhos e não estamos acostumados a visitas. {49605} {49675} Eu diria que você não se importa? {49727} {49848} Sim ... Meu filho Moris e eu | não estamos sofrendo pela empresa. {50042} {50160} Olhe para o jardim, coberto de neve, | e os topos da árvore. {50227} {50267} Você falou sobre o motivo | de sua visita. {50296} {50470} Não há razão, eu só queria | para falar com o pequeno. Você não precisa de um amigo? {50520} {50600} Ou a companhia da pessoa que você sente falta? {50709} {50767} Por favor, sente-se. {50800} {50868} Podemos conversar. {51008} {51095} - Sente-se aqui? | - Não se sente! {51250} {51280} peço desculpas. {51460} {51505} Eu não sou o corpo | para reagir dessa maneira. {51890} {52000} Querida ... Eu sei como você se sente.{52050} {52120} Aquele lugar é Jacques, certo? {52211} {52360} Você sente falta de um homem, mas | não como um filho. Seu sangue e carne. {52420} {52566} Eu só quero que seja perto de mim. {52600} {52690} Não há mais desejo do que isso | para os perdidos. {52747} {52910} Eu quero abraçá-lo, | eu ouço seu coração bater, falo com ele. {52925} {53010} Que Moris pode fazer, certo? {53050} {53210} Ele pode sentir o coração de Jack, | falar com ele ... {53260} {53287} Sim. {53333} {53390} Então, todos nós queremos isso? {53396} {53480} Deixe as crianças ver e nos ouvir. {53630} {53700} Morris vai nos ajudar | se você bater nele. {53730} {53860} Você só precisa de um item | que te lembre de Zaka. {53966} {54090} Algo dele ... roupas, fotografia ... {54150} {54227} Tudo o resto é nossa preocupação. {59178} {59255} Após a vacinação, | volte para casa agora! {59933} {59977} Olá, Morris. {60096} {60190} Este é um estetoscópio, | serve para ouvir meu coração. {60230} {60255} Aqui ... {60660} {60710} Eu não estou ouvindo mais! {60780} {60989} Vamos lá, eu vou ouvir e | você apenas respirar. {61300} {61340} Você é o Morris! {61390} {61490} - É estranho. Não é a primeira vez que um médico pode esclarecer qualquer coisa. {61496} {61555} Quanta temperatura foi?{61560} {61655} Eu fiz tudo | quando eu toquei. {61660} {61710} Isso é incrível. {61720} {61820} O que você acha que é ... febre, meningite, envenenamento ... {61825} {61901} Eu não acho que você acredita nisso. {61905} {61966} - Levá-lo para o hospital? | - Eu não sei. {61990} {62100} Temperatura mais tarde recuou. | Muitas vezes se mostra para ele {62105} {62280} Isso acontece e não o incomoda. Com o coração e | respiração estava tudo bem. {62287} {62400} Eu não acho que vamos vê-lo por um tempo. {62406} {62500} A mãe levou-o embora imediatamente.Eles são negros. {62570} {62740} Ela é estranha ... eu não sei ... defenda a propriedade, família. {62927} {62989} Não. Você me ouve? {63050} {63122} Eu não quero .... eu não quero jogar. {63145} {63193} Eu nunca vou jogar novamente. {63300} {63350} Você me ouve ... você está morto! {63940} {63980} Abra-o. {64700} {64735} Feche seus olhos. {64830} {64866} É suave. {64897} {64950} Por que você não tenta? {64955} {65045} Então desça, | vamos caminhar até a cidade. {65050} {65080} Boa mãe. {65650} {65720} Mais rápido. Vamos. | - Onde estamos indo? {65725} {65820} Para a cidade, para andar como todo mundo. {65838} {65905} Não me estraga, está quente. {66155} {66190} Sabe que tipo de garoto você é? (66195) (66380) nãoComo uma criança, eu sabia que você era como um anjo. {66990} {67030} O que você diz? - Por quê? {67060} {67140} - Para pintura? | - Bom. {67270} {67320} Oi. - boa tarde. {67345} {67425} Boa tarde, minha senhora | | Uma foto para um namorado? - sim {67500} {67530} Bom. Vamos lá. {68015} {68080} Olhe para cima ... bem ... {68565} {68663} O que você prefere, Morris, | um coelho ou um gato? {68690} {68800} Zack. - Ótimo ... A segunda vez ... Perdão. (69176) (69240) Siga o coelho Moris. {69300} {69360} Quero dizer, olhe. {69487} {69510} Pronto? {69555} {69610} Parece que você fechou seus olhos. {69650} {69710} Vamos lá novamente. | Está tudo bem, senhor. {69715} {69760} Vamos, Morris. {69990} {70045} Dê a ele. - Não, é meu. - Vamos! {70337} {70420} E você sabe como é quando | você perde algo que você ama. {72709} {72815} Olá. O Sr. Armand enviou-me | para trazer-lhe isto. - sim {72820} {72910} Eu estava esperando por você. | Você precisa de ajuda para entrar? {72930} {73015} É difícil, mas se alguém puder ajudar ... {73111} {73160} É melhor para mim ajudá-lo. {73630} {73700} O que você está fazendo aqui, Dumon? | O que você está fazendo? | - Estou desenhando. {73815} {73880} Por que apenas em um lado do papel? {73900} {73940} Este é o meu lado. {74012} {74045} Existe um nome?{74260} {74330} Este sou eu e este é o meu pai. {74370} {74425} E por que você está desenhando | de lados diferentes? {74454} {74555} Eu comecei como um jogo | e agora eu não posso parar. {74660} {74720} Onde é parte da mãe? {74760} {74805} Eu não terminei ainda. {74900} {74950} A morte não é o fim. {74990} {75098} É apenas uma transição de | uma dimensão para outra. {75120} {75200} De um ser para outro. {75290} {75420} Se tentarmos quebrar essa barreira | é por amor, não por poder. {75580} {75690} Pergunte ao seu corpo todo {75730} {75870} Seu desejo é ver uma criança morta | muito forte para vê-lo novamente? {76160} {76200} Entre, Morris. (76370) (76435) Oi, menino. | - Morris? {76460} {76540} É bom ver você de novo. | Você se juntará a nós. (76585) (76666) Você sabe o que queríamos | encontrar com você? - Não. {76700} {76778} Porque nós perdemos os entes queridos. {76799} {76900} - Você sabe do que estou falando Morris? | - Seus filhos estão mortos. {76920} {77100} Sim. Como sua mãe, | queremos encontrá-los, {77105} {77200} não importa onde você está | | Você está nos ajudando. {77525} {77550} Vá. (80013) (80050) Faça isso, Morris. {80500} {80570} Vou te pedir para fazer algo | para o Morris. {80711} {80805} Você pode se voltar para o seu irmão? | - Não.{80880} {80940} Eu não sei quando vai aparecer. (80965) (81020) Por que Morris não quer que Jackie apareça? (81125) (81232) Morris, você quer | falar sobre o seu irmão? {81345} {81360} Eu ... eu não posso. (81520) (81600) Quero que você passe a mensagem para Jacka. (81620) (81747) Que mensagem? - Diga-lhe para não ficar com medo e não sozinho. {81766} {81880} Se há uma mãe | e um pai que o ama. {81900} {81960} Ele sabe disso. {81988} {82140} Eu acho que você entende o que Jacques quer, {82145} {82250} Eu quero que você descubra o que é. {82255} {82300} Eu já sei disso. {82383} {82470} Diga-nos Morris .... diga-me .... {82520} {82655} Agora que seu pai está de volta | ele quer sua mãe. {83123} {83160} Não é algo certo, | Sra. Picus? {83183} {83340} Não ... eu só não sei se nós | cometemos um erro? {83380} {83460} Talvez os mortos não deveriam estar visitando. {83555} {83598} O que está incomodando você? {83630} {83660} E você? {83700} {83865} Eu estava pensando sobre a aldeia | | É o destino que falta, sem homens, {83870} {83965} mas eu e alguns deles | quem o exército não queria. {84060} {84137} - Você pensa em Dumon? | - Sim. {84140} {84210} Você não deveria ter contatado | pacientes. {84225} {84340} Antes da epidemia, você não precisa sair com os alunos.(84800) (84850) Morise, você está dizendo a verdade? {84875} {84910} Ele ainda te disse isso. {84930} {85000} Mãe ... - Edmond está morto? {85020} {85065} Mamãe, pegue esses senhores. (85080) (85170) Você está mentindo. Edmond não é uma formiga! {85200} {85255} Eu quero a verdade, Morris. {85300} {85345} Eu quero falar com Jacques. {85365} {85420} Ninguém pode falar com Jackie. {85487} {85530} Eu te entendo. {85564} {85636} Você não quer Jacques para falar comigo, | é? {85726} {85817} Eu sabia disso. Eu sempre soube. {85843} {85925} Se você quer que eu diga | o que estávamos fazendo hoje. {85930} {85998} Eu não me importo! | O mentiroso! | Você sempre foi. {86144} {86240} Mãe desde que essas mulheres vieram, | Eu sinto que Jacques não está mais sozinho. {86277} {86370} Realmente? Então ele pode me ver. {86375} {86480} Eu não disse isso, | apenas não estava sozinho. {86485} {86615} E as outras crianças estão lá. | - Você está fazendo isso de novo, Morris. {86660} {86700} É realmente o suficiente. | Pare com isso! (86705) (86776) Eu não vou mais ouvir suas listagens. {86820} {86855} Você é mau Morris. {86870} {86950} Aquele Jacque é quem sobreviveu ... | Um deles ... {91150} {91200} É tudo estranho. {93493} {93610} Quanto tempo demora? | - Eu não sei, eu estava aqui esta manhã.{93615} {93720} A porta estava fechada? | Nunca, não há nada para roubar aqui. {94200} {94230} Com licença. (94509) (94545) Quem está com as crianças? {94550} {94680} Sr.Loren, achei que | voltaria imediatamente. O que aconteceu? {94717} {94816} Sr. Picus está morto não é uma visão bonita. | -David trabalho! Não é natural. (94934) (95000) O que diabos ele disse? {95048} {95170} Um dos piores, | provavelmente tétano. {95528} {95573} O que você quer? | Eu estou no negócio. {95580} {85645} É sobre a Sra. Pikus. Está morto. {95984} {96076} Ela foi encontrada esta manhã | na igreja. Terrível (96080) (96110) E agora? {96200} {96250} Isso é terrível o que aconteceu. {96260} {96323} Infelizmente, nada pode ser feito aqui. {96590} {96655} G Korbey, o Sr. Dobi está aqui. {96680} {96720} Há más notícias. {97015} {97150} E eu não quero falar sobre isso com Mari. | Precisamos disso com Morris. {97155} {97300} Nós não podemos deixar passar agora. {97530} {97576} O que você está fazendo? (97698) (97787) Por favor, pela alma, Sra. Picus. {99688} {99840} Pegue os Jackie ... Saia! {103620} {103690} Levante-se dessa cadeira. {103747} {103790} É o naipe de Jack! {104409} {104460} Sr. Picus já superou o tétano.{104465} {104608} Infectado com uma agulha, eles foram levados | para o hospital, mas ela estava grávida. {104610} {104661} Ela perdeu seu filho. {104790} {104845} Você acha que está tudo bem? (104930) (105060) Se o tétano já tiver passado, ele deve ter o anticorpo | em si. {105065} {105115} É como estar vacinado. - Certo {105120} {105205} Ela iria reconhecer os sintomas | e procurar ajuda. {105210} {105339} E como se ela morresse instantaneamente, a pele é rúcida, | os músculos do escroto são como se os capilares estivessem rachados. {105370} {105500} E o que você vai fazer? | - Eu vou ligar para o hospital para fazer a autópsia. {105520} {105588} Nós já temos uma epidemia de difteria | atrás do pescoço. {105995} {106038} Eu decidi te contar tudo. {106090} {106170} Você é? - Sobre insetos. | - E isso ... falar sobre gafanhotos. {106300} {106377} Dê-me o boné de Norris. - Não. (106437) (106523) Então, Morris, vamos lá, aprender alguns de seus professores. {106568} {106660} Eles estão escondidos, eles estão perto | mas não podemos vê-los. {106663} {106707} Nós só ouvimos eles à noite. {106780} {106840} Eles são basicamente inofensivos. {106845} {106880} Basicamente? (106930) (106976) Às vezes, posso controlá-lo. {107007} {107050} Eles estão ficando perigosos? {107060} {107100} Apenas quando há muitos. (107573) (107620) Você gosta da casa de Moris? (107655) (107720) Vamos andar por aí?{107800} {107800} Tire seu boné para que possamos conversar. | - Não! {107995} {108112} Você não vai falar, ou | você não vai tirar o chapéu? {108425} {108480} Você está escondendo algo de mim, Morris? {108653} {108780} Morise, agora eu vou | pegar o seu chapéu algo para ver. {109150} {109190} Sua cabeça. {109327} {109370} Morise, me diga o que aconteceu? {109626} {109673} Quando eu toco, dói? {109693} {109774} Eu não sei o que é isso. {109853} {109900} O que aconteceu com você, Morris? {109927} {110060} Eu não sei, eu acordei | e lá estava ele. {110140} {110170} Venha aqui. {110275} {110400} Vou colocar minha mão em sua cabeça novamente, posso? - talvez. {110614} {110655} Diga quando você ficar doente. {110773} {110806} O que é isso? {111497} {111540} Onde você o encontrou? {111584} {111690} Eu pedi meu livro | da próxima vez. {111697} {111785} Dado que é tarde, nós o trouxemos. {111798} {111865} Para visitas tardias, Doutor, | não estamos acostumados a isso. {111870} {111960} Eu não estou em pacientes, | com lesões lesivas. {111979} {112052} Aqui você me diz! {112055} {112101} Se a escola está em questão ... | - Não é uma escola. {112705} {112808} Isso dói, Morris? | - Não, suas mãos estão frias.{112914} {113002} - Você parece que você perdeu alguma coisa. | - Ainda assim eu encontrei algo. {113010} {113035} - Não é ... | - Moris, tudo bem. {113302} {113348} Não há nada para ver aqui, Sr. Prevo. {1134470} {113509} Obrigado, relatório, Morris. {113603} {11645} O que ele está falando? {113694} {113794} Por favor, eu vou dirigir. | - Não. Eu quero chegar lá rapidamente. {114071} {114116} Será que ele terá sucesso sem Picus? {114554} {114699} Apenas três de vocês. - Você sabe que o Picus não era o melhor. {114702} {114783} Mas será. O legado de Arthur? | Apenas cuide de Morris. {114811} {114901} Você viu também, ele tem hematomas ao redor do pescoço. {114905} {114987} Cicatrizes na cabeça ... temperatura. {115000} {115055} E tudo desapareceu quando o trouxemos para casa. {115070} {115135} Eu não sei as cicatrizes não surgem | por si mesmos. {115145} {115246} Eu o examinei duas vezes hoje, | ele não teve os ferimentos. {115319} {115408} Um deslize na face do crânio | os vestígios de um instrumento ginecológico. {115420} {115450} É Morris ela? {115486} {115544} A cabeça da criança no nascimento é suave. {115550} {115654} Este instrumento ginecológico | pode danificar permanentemente a sua cabeça. {115660} {115720} Como Morris, | mas vem apenas para a entrega. (115750) (115800) de Moriss, é o desenho dele.{115826} {115885} Eu preciso saber se ele tinha tecido de cicatriz no nascimento. {116040} {116128} O que você disse ao Dr. Prevo, Morris? {116305} {116355} Morris tinha um irmão gêmeo. {116368} {116455} Ela morreu no parto, | estrangulou a fita da fita. Olha. {116500} {116654} É como se ele fosse atraído por duas pessoas. {116638} {116480} Ele não nos ouve. {116767} {116825} Vamos seguir em frente? {116935} {117060} Morris, diga-nos o que você disse | Dr. Prevo, {117065} {117105} antes de começarmos ... {117014} {117298} Nós falamos sobre insetos. | Eles são pretos e estão saindo à noite. {117338} {117434} Há muitos deles e eu não posso contradizer todos eles. {117480} {117520} Há muitos deles. {117560} {117638} Eu não vou fazer isso. Primeiro Picus morre. | -Picus? ... É tarde demais agora. {117776} {117793} Moris ... Morris. {118744} {118787} Meu filho. {119860} {119900} Ele não terminou. {119920} {119970} Algo é estranho. {120005} {120145} É como se estivesse gravado na página. | É sobrecarga. {120377} {120447} Ele está pendurado com um cordão. {121180} {121200} Jacques ... Jacques ... {121225} {121287} Eu vou dirigir. {121300} {121380} Você viu o quão quente eles estavam na casa? | Não havia geada nas janelas. - Cuidado! {121555} {121598} - Você está bem? | - E você? {122077} {122155} Pare com isso. Onde você está indo? - sim {122190} {122220} Pegue o carro. Ok.(123940) (123970) Por favor. {124258} {124360} Sr. Duvon ... Saia da cama. | - Saia! {124540} {124590} Eu disse para você se perder. {124740} {124795} Sr. Duvon .... | Sou eu, sou eu. {124855} {124890} Ele precisa de sua mãe. (126150) (126200) mãe. (126380) (126420) Espere! | - Mãe. {126700} {126770} Você está comigo agora, Jacques. | Você sempre estará lá. {126775} {126860} Não, mãe, você vem comigo. {126900} {126950} Você vai começar comigo. (128654) (128680) Você está pronto?

publicidad

Termos de Utilização

Certifique-se de cumprir as regras de escrita e o idioma dos textos que você irá traduzir. Uma das coisas importantes que os usuários devem ter em mente ao usar o sistema de dicionário inglesportugues.pt é que as palavras e textos usados durante a tradução são armazenados no banco de dados e compartilhados com outros usuários no conteúdo do site. Por esta razão, pedimos que você preste atenção a este tópico no processo de tradução. Se você não quiser que suas traduções sejam publicadas no conteúdo do site, entre em contato com →"Contato" por e-mail. Assim que os textos relevantes forem removidos do conteúdo do site.


Política de Privacidade

Terceiros, incluindo o Google, usam cookies para veicular anúncios com base em visitas anteriores do usuário ao seu website ou a outros websites. Com o uso de cookies de publicidade, o Google e os parceiros dele podem veicular anúncios para os usuários com base nas visitas feitas aos seus sites e/ou a outros sites na Internet. Os usuários podem desativar a publicidade personalizada acessando as Configurações de anúncios. Como alternativa, você pode orientar os usuários a acessar o site www.aboutads.info para desativar o uso de cookies de publicidade personalizada de terceiros.