publicidad

Bósnio

1 00:00:54,221 --> 00:00:56,306 Dobro... 2 00:00:59,643 --> 00:01:01,520 Dobro je sve... 3 00:01:04,439 --> 00:01:06,733 - Je li sve u redu? 4 00:01:12,155 --> 00:01:15,075 Tako....gurnite još jednom... 5 00:01:21,331 --> 00:01:24,668 Odlièno....mali deèko.... 6 00:02:04,291 --> 00:02:07,628 Dobro...gurnite ponovo.... 7 00:02:22,643 --> 00:02:25,979 UNUTRAŠNJA SENKA 8 00:04:26,934 --> 00:04:29,436 Žak....Žak.... 9 00:05:16,859 --> 00:05:20,320 Pojedi jaje,Moris i pomeri tu svesku odatle. 10 00:05:22,614 --> 00:05:26,785 Mama,iz mog odelenja niko ne ide Dobiju na sahranu. 11 00:05:28,245 --> 00:05:33,667 Ti æeš iæi...bio si tamo. Drugaèije je to. 12 00:05:36,587 --> 00:05:39,089 Neæu žumance. 13 00:05:40,340 --> 00:05:42,009 Jedi to! 14 00:07:53,390 --> 00:07:58,812 Mali Pol je kažu umro od difterije. 15 00:09:01,708 --> 00:09:06,380 Videste li ovo?On je nadaren. 16 00:09:06,588 --> 00:09:08,465 Dar Boga,gosp.Korbej. 17 00:09:21,812 --> 00:09:27,234 Sakupismo se ovde,da ispratimo malog Pola Dobija. 18 00:09:29,736 --> 00:09:33,907 Koji je umro od strašne difterije. 19 00:09:34,741 --> 00:09:36,827 - Nije se još napio. 20 00:09:39,621 --> 00:09:45,586 Mnogi se seæaju njegovog prelepog glasa u crkvi.... 21 00:09:51,008 --> 00:09:53,510 Primite naše sauèešæe gospoðo Dobi. 22 00:09:54,553 --> 00:10:01,435 Muža je izgubila u ratu a sada opaka bolest odnese i dete. 23 00:12:24,077 --> 00:12:25,329 Da li si ti Moris Dumon? 24 00:12:31,585 --> 00:12:34,922 Mogu li vam pomoæi,kad ste vec ušli? 25 00:12:35,130 --> 00:12:37,674 - Zvala sam ga sa kapije, ali nije èuo. 26 00:12:42,012 --> 00:12:46,183 Pa što ste došli doktorka? -Na snazi su nova pravila. 27 00:12:46,391 --> 00:12:49,728 Trebamo zaustaviti širenje difterije. 28 00:12:49,937 --> 00:12:55,776 Došla sam u obilazak i da pregledam decu koja ne idu u školu. 29 00:13:01,198 --> 00:13:04,535 Ima dosta od grada. - Navikla sam se. 30 00:13:06,620 --> 00:13:08,789 Sigurno ste èesto u gradu? - Što? 31 00:13:09,540 --> 00:13:14,962 Nemate stoku....pa idete po hranu u grad. 32 00:13:15,796 --> 00:13:19,132 Gajim što mogu,ostalo kupujemo. 33 00:13:19,967 --> 00:13:24,429 - Koliko vas je u kuæi? 34 00:13:24,888 --> 00:13:26,849 Moris i ja.Muž je u ratu, 35 00:13:27,057 --> 00:13:32,062 kao i svi....skoro svi muškarci. 36 00:13:35,399 --> 00:13:37,067 Kolko godina ima mali? - Devet. 37 00:13:37,693 --> 00:13:41,655 A zašto nije u skoli? - Rešila sam da ga ja školujem! 38 00:13:44,032 --> 00:13:47,202 Ali gospoðo škola je obavezna! 39 00:13:48,203 --> 00:13:52,916 ...u nauci poznat kao grylus campestrans,skakavac. 40 00:13:54,168 --> 00:13:59,590 Svuda ih ima a svaštojedi su. 41 00:14:01,675 --> 00:14:06,680 Kao pojedinci nisu opasni, ali brzo se umnožavaju. 42 00:14:12,936 --> 00:14:15,856 A tada mogu sve uništiti. 43 00:14:17,774 --> 00:14:20,652 Pre 2 godine potamanili su sav krompir. 44 00:14:21,695 --> 00:14:25,866 Teško se vide danju, izlaze samo noæu. 45 00:14:26,283 --> 00:14:30,037 Danju žive u podzemlju. 46 00:14:30,245 --> 00:14:31,705 Kao i nas Dumon. 47 00:14:37,544 --> 00:14:39,213 Nisam.... - Pazio. 48 00:14:39,838 --> 00:14:43,592 Treba da napustiš podzemlje i budeš u razredu. 49 00:14:43,800 --> 00:14:48,388 Ostaæeš 10 minuta posle èasova, zbog te tvoje otsutnosti. 50 00:15:16,542 --> 00:15:19,253 Voliš da èitaš,jel tako? 51 00:15:20,087 --> 00:15:23,006 Ali ne i da slušaš predavanja. 52 00:15:25,509 --> 00:15:31,557 Uzmi je.Prouèi i za pet dana æeš sve znati. 53 00:15:32,599 --> 00:15:36,353 Jeste,ali ne mogu kuæi.... 54 00:15:36,562 --> 00:15:38,438 Šta?Da èitaš? 55 00:15:40,107 --> 00:15:48,031 Zašto? - Mama kaže da knjige... Nije važno. 56 00:15:53,453 --> 00:15:57,624 Odakle ti ovo? - G.Prevo mi je dao. 57 00:16:00,335 --> 00:16:03,463 Ne dopadaju mi se oboje. Doðu iz grada i misle da sve znaju. 58 00:16:05,966 --> 00:16:10,971 A ništa ne znaju sem onog iz knjiga. 59 00:16:11,388 --> 00:16:15,767 I ovako ti je glava puna budalaština, i bez uèitelja. 60 00:16:21,815 --> 00:16:25,152 Daj mi je.Vratiæu mu sutra. - Ne! 61 00:16:29,323 --> 00:16:33,285 Ne? Šta ti je važnije? 62 00:16:34,328 --> 00:16:38,081 Ono sto kažu uèitelji ili majka? 63 00:16:44,338 --> 00:16:49,343 G.Prevo te nije nauèio lepim manirima. Ja æu je èuvati. 64 00:17:42,980 --> 00:17:44,606 Sad èitaš sam,Dumon? 65 00:17:45,607 --> 00:17:50,028 Hteo sam da doðem na vreme, ali vrata su veæ zatvorli. 66 00:17:51,071 --> 00:17:53,574 Pa vrata posle prvog zvona su zatvorena. 67 00:17:54,825 --> 00:17:56,910 Zašto si još na klupi? 68 00:17:57,703 --> 00:18:01,498 Da bi èitao. - Nisi jos završio? - Ne. 69 00:18:03,166 --> 00:18:06,086 Dobro,a šta si uspeo da proèitaš? 70 00:18:11,508 --> 00:18:15,929 Kriju se ispod zemlje. - Ko? - Skakavci. 71 00:18:16,513 --> 00:18:20,684 Žive ispod zemlje i pojavljuju se noæu, pa ih retko viðamo. 72 00:18:20,934 --> 00:18:24,229 Možemo ih èuti. - Da li su dobri ili ne za nas,Moris? 73 00:18:25,689 --> 00:18:28,442 To ne bih znao. 74 00:18:29,860 --> 00:18:32,571 Slabo radimo na suzbivanju epidemije. 75 00:18:32,779 --> 00:18:36,533 U školi su svi u frci,pogotovu posle Dobija. 76 00:18:37,784 --> 00:18:42,372 Ako neko kašlje,svi prekrivaju usta, sumljajuæi jedni u druge. 77 00:18:42,581 --> 00:18:49,463 Vojni regruti su ovde dobro sredili. Kad si video više od 2 muškarca u gradu? 78 00:18:51,548 --> 00:18:57,804 Majke ostavljaju decu kuæi a ja moram da ih dovlaèim u ambulantu. 79 00:18:58,013 --> 00:19:01,975 Jeste,u razredu je sve manje uèenika. Ne samo zbog difteije. 80 00:19:04,269 --> 00:19:10,526 Kao Duvon.Juèe sam molila majku da ga pošalje u školu. 81 00:19:10,734 --> 00:19:13,237 Èak ga je dovela na Dobijevu sahranu. 82 00:19:14,905 --> 00:19:19,076 Bio je u šoku. - Na selu smo i deca moraju da odrastu brzo. 83 00:19:19,284 --> 00:19:22,829 Smrt je deo toga. - I majka je bila sva izgubljena. 84 00:19:23,121 --> 00:19:27,835 Skoro da mu je zavukla glavu u sanduk,na sahrani a on pokušavao da beži. 85 00:19:30,254 --> 00:19:33,257 Izgleda je previše stroga. 86 00:19:33,674 --> 00:19:39,763 Kad pogledam druge žene u gradu, ja imam sreæe. 87 00:19:42,432 --> 00:19:45,352 Moj mužiæ je ovde,sa mnom. 88 00:20:37,070 --> 00:20:39,990 Završi to,ja odoh do grada. - Dobro,mama. 89 00:20:41,450 --> 00:20:44,161 Ne idi nigde,van bašte. - Dobro. 90 00:20:44,369 --> 00:20:47,497 Jel si me èuo Moris,mora èuvati kuæu. 91 00:20:51,251 --> 00:20:53,754 A ako neko doðe. - Niko ne sme ovde uæi bez tebe! 92 00:20:57,090 --> 00:20:58,759 Brzo se vraæam. 93 00:21:02,095 --> 00:21:05,015 Donesi vode i spremi drva. 94 00:21:13,357 --> 00:21:17,945 Vidiš li ovu liniju?Ako neko doðe odavde razgovaraj sa njim. 95 00:21:29,206 --> 00:21:31,291 Evo je.Dolazi. 96 00:21:31,708 --> 00:21:32,960 Dobro jutro. 97 00:21:35,671 --> 00:21:38,799 Gospoðo Dumon,hteli bi smo da poprièamo sa vama. 98 00:21:40,717 --> 00:21:44,429 Sa mnom? - O Žaku. 99 00:22:49,286 --> 00:22:52,206 Sigurno vam Žak baš nedostaje. 100 00:22:55,751 --> 00:22:58,462 I sve žalimo sinove. 101 00:22:58,670 --> 00:23:02,007 Same smo ali se možemo pomagati. 102 00:23:03,467 --> 00:23:07,221 Fino,znam da mogu da raèunam na vas. 103 00:23:08,055 --> 00:23:10,265 Ali imam još nešto da završim. 104 00:23:11,808 --> 00:23:16,813 Znamo da Moris ne može nadoknaditi nedostatak malog Zaka. 105 00:23:17,022 --> 00:23:19,316 Možemo vam pomoæi a i vi nama. 106 00:23:20,442 --> 00:23:24,530 Znamo da je Moris u specijalnoj vezi sa bratom. 107 00:24:07,281 --> 00:24:11,451 Praznoverje.Ne verujete valjda u te stvari? 108 00:24:12,202 --> 00:24:13,954 Moris je deèko kao i drugi. 109 00:24:14,162 --> 00:24:18,959 Sva deca su božja i svako je na svoj naèin. 110 00:24:19,376 --> 00:24:21,461 Ali vas sin ima dara. 111 00:24:21,670 --> 00:24:26,049 Božji dar,g.Dumon,poslan je da nam ublaži bol. 112 00:24:26,884 --> 00:24:31,471 Kroz vašeg sina možemo ponovo kontaktirati sa nasom decom. 113 00:24:32,806 --> 00:24:33,974 I vi isto tako. 114 00:24:35,225 --> 00:24:40,230 Hvala, ali ja znam da se borim sa tim.I vi bi trebalo. 115 00:25:45,128 --> 00:25:46,755 Moris,ja sam g.Armand. 116 00:25:48,632 --> 00:25:52,386 G.Armand.Seæaš li me se? 117 00:25:52,594 --> 00:25:53,846 Znam vas. 118 00:25:55,722 --> 00:26:00,102 A tvoj drugar? -Ja nemam drugara. - Zašto? 119 00:26:01,144 --> 00:26:04,064 Samo smo se jednom igrali Marka Pola. 120 00:26:05,941 --> 00:26:08,861 One noæi kad je umro Dobi? - Da. 121 00:26:12,781 --> 00:26:15,617 Znaš li ko je bio Marko Polo? - Ne. 122 00:26:16,577 --> 00:26:21,373 Bio je avanturista koji je išao u nepoznata mesta,daleko. 123 00:26:21,999 --> 00:26:26,170 Znao je èudne stvari,kao i ti. 124 00:26:26,378 --> 00:26:28,881 Ja ne dolazim iz daleka. 125 00:26:31,175 --> 00:26:34,428 Ne brini neæu kazati tvojoj majci da si izašao iz dvorišta. 126 00:26:34,636 --> 00:26:37,431 Kako znate da mi to brani? 127 00:26:38,265 --> 00:26:43,270 Znam nešto o tebi,Moris. Potreban si tvojoj majci. 128 00:26:49,526 --> 00:26:51,612 Trebaš joj da drži familiju zajedno. 129 00:26:54,114 --> 00:27:00,162 To je uloga oca,on je daleko a ti imaš talenat. 130 00:27:01,622 --> 00:27:03,081 Znaš na šta mislim? 131 00:27:04,124 --> 00:27:06,126 Želite da razgovarate s Žakom, zar ne? 132 00:27:06,752 --> 00:27:09,963 Žak zeli da razgovara sa nama Moris. 133 00:28:11,900 --> 00:28:14,194 Šta sam ti rekla?Šta sam ti rekla? 134 00:28:27,833 --> 00:28:29,835 Žak kaže da to boli. 135 00:29:10,501 --> 00:29:15,088 Jedi to jaje sad ili æeš ga kasnije jesti. 136 00:29:18,217 --> 00:29:19,259 Jedi! 137 00:29:43,033 --> 00:29:45,536 Dobro jutro,g.Dumon. - Dobro jutro. 138 00:29:45,744 --> 00:29:47,871 Došla sam da obiðem Morisa. 139 00:29:52,417 --> 00:29:55,337 Èekalam sam te u ordinaciji ali nisi došao. 140 00:30:00,133 --> 00:30:03,470 Donela sam nešto da ti pokažem. 141 00:30:13,480 --> 00:30:20,153 Ovde sam studirala, u kolonijalnim snagama. 142 00:30:20,904 --> 00:30:22,865 To je jedini naèin da bi žena bila lekar. 143 00:30:23,073 --> 00:30:24,324 Zašto niste studirali ovde? 144 00:30:24,533 --> 00:30:28,287 Da sam htela biti med.sestra mogla sam ostati. 145 00:30:28,495 --> 00:30:30,998 Za muški posao treba da idete tamo gde nema dosta muških. 146 00:30:31,206 --> 00:30:34,334 Zašto su vas poslali, da zamenite naše muškarce? 147 00:30:35,127 --> 00:30:39,798 Rat je.To mora da razumete. 148 00:30:42,676 --> 00:30:48,515 Kazali ste da ste došli da pogledate Morisa. - Dabome. 149 00:30:50,434 --> 00:30:54,146 Dr.Prevo treba da te pregleda. - Da poðem i ja? 150 00:30:57,065 --> 00:30:59,151 U redu je,krenuæu sam sa doktorkom. 151 00:31:00,485 --> 00:31:04,239 Dobro.Zovi me ako ti nešto treba. - Da,mama. 152 00:31:09,369 --> 00:31:12,623 Kako ti je danas,Moris. - Stalno mi je vruæe. 153 00:31:41,068 --> 00:32:25,904 A ako se moje telo ne štiti pa ja umrem? 154 00:31:41,401 --> 00:31:44,947 Ruka mi je hladna.Godi? 155 00:31:46,073 --> 00:31:50,244 Ispitaæu zašto imas temperaturu. 156 00:31:51,495 --> 00:31:54,414 Dobro ali ja znam zašto. 157 00:31:56,083 --> 00:31:58,836 Znaš? - Biæe nešto rðavo. 158 00:32:00,671 --> 00:32:02,339 Kako to misliš Moris? 159 00:32:05,259 --> 00:32:06,510 U redu je. 160 00:32:06,927 --> 00:32:09,847 Moramo da vakcinišemo svako dete. 161 00:32:11,932 --> 00:32:14,017 Ova bolest ima leka. 162 00:32:15,269 --> 00:32:18,397 Ako ti ubrizgam malu klièinu virusa, tvoje telo... 163 00:32:18,605 --> 00:32:22,192 moæiæe da se zaštiti i virus je bezazlen. 164 00:32:29,449 --> 00:32:31,952 To se neæe desiti. 165 00:32:43,547 --> 00:32:47,176 Dobro jutro.Izvinjavam se za nered,gðo. Armand. 166 00:32:47,384 --> 00:32:51,555 Nisam se nadala poseti, pa ni od dr Prevo. 167 00:32:51,847 --> 00:32:58,437 Kako ste gospoðo Armand? - Hvala dobro. Da li je Moris bolestan? 168 00:32:58,645 --> 00:33:02,399 Ništa strašno, prehlada. 169 00:33:02,816 --> 00:33:06,987 Gospoðo Dumon,sutra da vidim vašeg sina u školu! 170 00:33:07,196 --> 00:33:09,489 Siguran je samo vakcinisan. 171 00:33:26,131 --> 00:33:31,178 Teško mi je prihvatiti doktorku, i njene analize Morisovog zdravlja. 172 00:33:31,595 --> 00:33:38,268 Žena na mestu muškarca mora biti agresivnija. 173 00:33:39,520 --> 00:33:41,605 Doktorka ima najbolje namere, 174 00:33:42,856 --> 00:33:45,776 pa iako sve baš ne razume. 175 00:33:45,984 --> 00:33:48,862 Šta da uèini detetu koje nije njeno? 176 00:33:49,029 --> 00:33:52,866 -Nista. Da je slep,dala bi mu stap. 177 00:33:54,535 --> 00:33:57,454 Kako se medicina moze porediti sa brigom majke? 178 00:33:58,956 --> 00:34:00,791 Ona samo vrši svoj posao, 179 00:34:01,208 --> 00:34:04,753 ali ona me gleda kao da sve zna bolje. 180 00:34:06,922 --> 00:34:08,298 E baš ne zna! 181 00:34:15,389 --> 00:34:20,394 Jadan mali, nema kad ni da jede. 182 00:34:20,811 --> 00:34:23,105 Što ste došli,gospoðo Armand? 183 00:34:23,730 --> 00:34:28,735 Sami smo i nismo navikli na posete. 184 00:34:28,944 --> 00:34:31,864 Rekla bih da vam to ne smeta? 185 00:34:34,032 --> 00:34:39,079 Da....Moj sin Moris i ja ne patimo za društvom. 186 00:34:47,171 --> 00:34:52,092 Vidi se bašta,prekrivena snegom, i vrhovi stabla. 187 00:34:54,887 --> 00:34:56,555 Prièali ste o razlogu vaše posete. 188 00:34:57,764 --> 00:35:05,022 Nema razloga,samo sam htela poprièati sa malim.Vama ne treba prijatelj? 189 00:35:07,107 --> 00:35:10,444 Ili društvo osobe koja vam nedostaje? 190 00:35:14,990 --> 00:35:17,409 Molim vas,sedite. 191 00:35:18,785 --> 00:35:21,622 Možemo da poprièamo. 192 00:35:27,461 --> 00:35:31,089 Da sednem ovde? - Ne sedajte tuuu! 193 00:35:37,554 --> 00:35:38,805 Izvinjavam se. 194 00:35:46,313 --> 00:35:48,190 Nisam tela da tako reagujem. 195 00:36:04,248 --> 00:36:08,836 Draga....znam kako ti je. 196 00:36:10,921 --> 00:36:13,841 To mesto je Žakovo,jel da? 197 00:36:17,636 --> 00:36:23,851 Nedostaje ti èovek ali ne kao sin.Tvoja krv i meso. 198 00:36:26,353 --> 00:36:32,442 Samo hoæu da je kraj mene. 199 00:36:33,861 --> 00:36:37,614 Nema jaèe želje od one za izgubljenim. 200 00:36:39,992 --> 00:36:46,790 Želim da ga zagrlim, èujem kako mu srce kuca.Razgovaram s njim. 201 00:36:47,416 --> 00:36:50,961 To Moris može,jel da? 202 00:36:52,629 --> 00:36:59,303 On može osetiti Žakovo srce, prièati sa njim... 203 00:37:01,388 --> 00:37:02,514 Da. 204 00:37:04,433 --> 00:37:06,810 Pa to hoæemo svi mi? 205 00:37:07,060 --> 00:37:10,564 Da nas deca vide i èuju. 206 00:37:16,820 --> 00:37:19,740 Moris æe nam pomoæi ako ga teraš. 207 00:37:20,991 --> 00:37:26,413 Samo ti treba neki predmet koji te podseæa na Žaka. 208 00:37:30,834 --> 00:37:36,006 Nešto njegovo....odeæu,fotografiju... 209 00:37:38,509 --> 00:37:41,720 Sve ostalo je naša briga. 210 00:41:08,218 --> 00:41:11,430 Posle vakcinacije,odmah kuæi! 211 00:41:39,708 --> 00:41:41,543 Zdravo,Moris. 212 00:41:46,507 --> 00:41:50,427 Ovo je stetoskop,služi da poslušam srce. 213 00:41:52,095 --> 00:41:53,138 Evo... 214 00:42:10,030 --> 00:42:12,115 Neæu da slušam više! 215 00:42:15,035 --> 00:42:23,752 Hajde ja æu da slušam a ti samo diši. 216 00:42:36,723 --> 00:42:38,392 Vreo si Moris! 217 00:42:40,477 --> 00:42:44,648 - Èudno. Nije prvi put da doktor ne može nešto da razjasni. 218 00:42:44,898 --> 00:42:47,359 Kolika je temperatura bila? 219 00:42:47,568 --> 00:42:51,530 Èitavo sam se ispekla kad sam ga dodirnula. 220 00:42:51,738 --> 00:42:53,824 To je neverovatno. 221 00:42:54,241 --> 00:42:58,412 Šta mislis šta je...groznica,meningitis,trovanje... 222 00:42:58,620 --> 00:43:01,790 Mislim da ne veruješ u to. 223 00:43:01,957 --> 00:43:04,501 Da ga dovedem u bolnicu? - Ne znam. 224 00:43:05,502 --> 00:43:10,090 Temperatura se kasnije povukla.Kaže èesto mu se 225 00:43:10,299 --> 00:43:17,598 dogaða i ne smeta mu.Sa srcem i disanjem je bilo sve uredu. 226 00:43:17,890 --> 00:43:22,603 Mislim da ga jedno vreme neæemo viðati. 227 00:43:22,853 --> 00:43:26,773 Majka ga je odmah odvela.Bliski su. 228 00:43:29,693 --> 00:43:36,783 Ona je èudna...ne znam....brani posed,porodicu. 229 00:43:44,583 --> 00:43:47,169 Nemoj.Jel me èuješ? 230 00:43:49,713 --> 00:43:52,716 Ne želim....ne želim da se igram. 231 00:43:53,675 --> 00:43:55,677 Nikad više neæu se igrati. 232 00:44:00,140 --> 00:44:02,226 Èujes li me....ti si mrtav ! 233 00:44:26,834 --> 00:44:28,502 Otvori. 234 00:44:58,532 --> 00:44:59,992 Zatvori oèi. 235 00:45:03,954 --> 00:45:05,455 Meko je. 236 00:45:06,748 --> 00:45:08,959 Zasto ne probas? 237 00:45:09,168 --> 00:45:12,921 Pa siði dole, prošetaæemo do grada. 238 00:45:13,130 --> 00:45:14,381 Dobro mama. 239 00:45:38,155 --> 00:45:41,074 Brže malo.Kasnimo. - Gde idemo? 240 00:45:41,283 --> 00:45:45,245 U grad,da prošetamo kao svi ostali. 241 00:45:45,996 --> 00:45:48,790 Ne da me zakovèavaš, vruæina mi je. 242 00:45:59,218 --> 00:46:00,677 Da li znaš kakav si deèak? 243 00:46:00,886 --> 00:46:08,602 Ne. - Kao deèak kakav sam znala da jesi.Kao anðeo. 244 00:46:34,044 --> 00:46:35,712 Šta kažeš? - Za šta? 245 00:46:36,964 --> 00:46:40,300 Za slikanje? - Dobro. 246 00:46:45,722 --> 00:46:47,808 Zdravo. - Dobar dan. 247 00:46:48,851 --> 00:46:52,187 Dobar dan,gospoðo.Fotografija za deèka? - Da. 248 00:46:55,315 --> 00:46:56,567 Dobro.Doði. 249 00:47:16,795 --> 00:47:19,506 Gledaj gore...dobro... 250 00:47:39,735 --> 00:47:43,822 Šta više voliš,Moris, zeku ili macu? 251 00:47:44,948 --> 00:47:49,536 Zeku. - Super....Drugi put...Pardon. 252 00:48:05,219 --> 00:48:07,888 Prati zeku Moris. 253 00:48:10,390 --> 00:48:12,893 Mislim,pogledom. 254 00:48:18,190 --> 00:48:19,149 Spreman? 255 00:48:21,026 --> 00:48:23,320 Izgleda da si zatvorio oèi. 256 00:48:24,988 --> 00:48:27,491 Ajd ponovo.- U redu je gospodine. 257 00:48:27,699 --> 00:48:29,576 Hajde Moris. 258 00:48:39,169 --> 00:48:41,463 Daj ga. - Ne,moj je. - Daj! 259 00:48:53,642 --> 00:48:57,104 Da i ti znaš kako je kad izgubiš nešto što voliš. 260 00:50:32,574 --> 00:50:36,995 Zdravo.G.Armand me je poslala da vam ovo donesem. - Da. 261 00:50:37,204 --> 00:50:40,958 Oèekivala sam vas. - Treba li pomoæ da se unese? 262 00:50:41,792 --> 00:50:45,337 Teško je,ali ako neko može pomoæi... 263 00:50:49,341 --> 00:50:51,385 Najbolje æe biti ja da vam pomognem. 264 00:51:10,988 --> 00:51:13,907 Šta æeš tu Dumon?Sta radiš? - Crtam. 265 00:51:18,704 --> 00:51:21,415 Zašto samo sa jedne strane papira? 266 00:51:22,249 --> 00:51:23,917 Ovo je moja strana. 267 00:51:26,920 --> 00:51:28,297 Ima li naziv? 268 00:51:37,264 --> 00:51:40,184 Ovo sam ja,a ovo moj tata. 269 00:51:41,852 --> 00:51:44,146 A zašto crtaš na razlicitim stranama? 270 00:51:45,355 --> 00:51:49,568 Poèeo sam kao igru a sada ne mogu da prestanem. 271 00:51:53,947 --> 00:51:56,450 Gde je deo majke. 272 00:51:58,118 --> 00:51:59,995 Još je nisam zavrsio. 273 00:52:03,957 --> 00:52:06,043 Smrt nije kraj. 274 00:52:07,711 --> 00:52:12,216 To je samo prelaz iz jedne dimenzije u drugu. 275 00:52:13,133 --> 00:52:16,470 Iz jednog postojanja u drugo. 276 00:52:20,224 --> 00:52:25,646 Ako pokušamo probiti tu barijeru to je radi ljubavi, a ne moæi. 277 00:52:32,319 --> 00:52:36,907 Zapitajte se celim telom 278 00:52:38,575 --> 00:52:44,414 da li vam je želja da vidite umrlo dete baš jaka da biste ga videli opet. 279 00:52:56,510 --> 00:52:58,178 Uði Moris. 280 00:53:05,269 --> 00:53:07,980 Zdravo deèko. - Moris? 281 00:53:09,022 --> 00:53:12,359 Lepo te je opet videti. Pridružišæeš nam se. 282 00:53:14,236 --> 00:53:17,614 Da li znas što smo hteli da se sastanemo s tobom? - Ne. 283 00:53:19,032 --> 00:53:22,286 Jer smo izgubili voljene. 284 00:53:23,161 --> 00:53:27,374 Znaš o èemu govorim Moris? - Vaša deca su mrtva. 285 00:53:28,208 --> 00:53:35,716 Da.Kao i tvoja majka,želimo da ih pronaðemo, 286 00:53:35,924 --> 00:53:39,887 ma gde bili.Tu si da nam pomogneš. 287 00:53:53,442 --> 00:53:54,484 Kreni. 288 00:55:37,212 --> 00:55:38,755 Uèini to,Moris. 289 00:55:57,524 --> 00:56:00,444 Zamoliæu te da nešto uèinis Moris. 290 00:56:06,325 --> 00:56:10,245 Možeš li da se obratiš bratu? - Ne. 291 00:56:13,373 --> 00:56:15,876 Ne znam kada æe se pojaviti. 292 00:56:16,919 --> 00:56:19,213 Zašto Moris ne želiš da se Žak pojavi? 293 00:56:23,592 --> 00:56:28,055 Moris,da li želiš da prièamo o bratu? 294 00:56:32,768 --> 00:56:33,393 Ja...ne mogu. 295 00:56:40,067 --> 00:56:43,403 Želim da preneseš poruku Žaku. 296 00:56:44,238 --> 00:56:49,535 Kakvu poruku? - Kaži mu da se ne plaši i da nije sam. 297 00:56:50,327 --> 00:56:55,082 Da su tu majka i otac koji ga vole. 298 00:56:55,916 --> 00:56:58,418 Zna to. 299 00:56:59,586 --> 00:57:05,926 Mislim da razumeš,šta Žak zeli, 300 00:57:06,134 --> 00:57:10,514 Želim da otkriješ šta je to. 301 00:57:10,722 --> 00:57:12,599 Ja to veæ znam. 302 00:57:16,061 --> 00:57:19,690 Kaži nam Moris....kazi meni.... 303 00:57:21,775 --> 00:57:27,406 Sada kada mu se vratio otac hoæe i majku. 304 00:57:46,925 --> 00:57:48,468 Nešto nije kako treba, gospoðo Pikus? 305 00:57:49,428 --> 00:57:55,976 Ne...samo ne znam da li smo pogrešili? 306 00:57:57,644 --> 00:58:00,981 Možda mrtve ne treba poseæivati. 307 00:58:04,943 --> 00:58:06,737 Šta te muèi? 308 00:58:08,071 --> 00:58:09,323 A tebe? 309 00:58:10,991 --> 00:58:17,873 Mislio sam o selu. Prepušteno je sudbini,nema muškaraca, 310 00:58:18,081 --> 00:58:22,044 sem mene i par njih koje vojska nije htela. 311 00:58:26,006 --> 00:58:29,218 Ti misliš o Dumonu? - Da. 312 00:58:29,343 --> 00:58:32,262 Nije trebalo da se vezuješ za pacijente. 313 00:58:32,888 --> 00:58:37,684 Pred epidemijom smo, ne treba ni ti da se vezeš za uèenike. 314 00:58:56,870 --> 00:58:58,956 Morise,istinu govoriš? 315 00:58:59,998 --> 00:59:01,458 Žak ti je to rekao. 316 00:59:02,292 --> 00:59:05,212 Mama.... - Edmond je mrtav? 317 00:59:06,046 --> 00:59:07,923 Mama,oteraj one ženturaèe. 318 00:59:08,549 --> 00:59:12,302 Lažeš. Edmond nije mrav! 319 00:59:13,554 --> 00:59:15,848 Hoæu istinu Moris. 320 00:59:17,724 --> 00:59:19,601 Hoæu da prièam sa Žakom. 321 00:59:20,435 --> 00:59:22,729 Niko ne sme da prièa sa Žakom. 322 00:59:25,524 --> 00:59:27,317 Razumem te. 323 00:59:28,735 --> 00:59:31,738 Ne želiš da Žak prièa sa mnom, jel da? 324 00:59:35,492 --> 00:59:39,288 Znala sam.Uvek sam znala. 325 00:59:40,372 --> 00:59:43,792 Ako želiš kazaæu ti sa šta smo danas radili. 326 00:59:44,001 --> 00:59:46,837 Ne interesuje me!Lažovu! Uvek si to i bio. 327 00:59:52,926 --> 00:59:56,930 Mama od kada one žene doðoše, oseæam da Žak nije više sam. 328 00:59:58,473 --> 01:00:02,352 Stvarno? Znaèi može da me vidi. 329 01:00:02,561 --> 01:00:06,940 Nisam to kazao,samo da nije više sam. 330 01:00:07,149 --> 01:00:12,571 I druga deca su tamo. - Opet to radiš,Moris. 331 01:00:14,448 --> 01:00:16,116 Sad je stvarno dosta.Prekini! 332 01:00:16,325 --> 01:00:19,286 Neæu vise slušati tvoja naklapanja. 333 01:00:21,121 --> 01:00:22,581 Zloèest si Moris. 334 01:00:23,207 --> 01:00:26,543 Da je Žak taj koji je preživeo... Jedan od njih... 335 01:03:21,718 --> 01:03:23,804 Sve je èudno. 336 01:04:59,441 --> 01:05:04,321 Koliko dugo je tu? - Ne znam.Našao sam je jutros. 337 01:05:04,530 --> 01:05:08,909 Vrata su bila zatvorena? Nikada,ovde nema ništa za kraðu. 338 01:05:28,929 --> 01:05:30,180 Izvinite. 339 01:05:41,817 --> 01:05:43,318 Ko je sa decom? 340 01:05:43,527 --> 01:05:48,949 G.Loren.Kazao sam da æu su odmah vratiti. Šta se desilo? 341 01:05:50,492 --> 01:05:54,621 G. Pikus je mrtva nije lep prizor. -Ðavolsko delo! Ne prirodno. 342 01:05:59,543 --> 01:06:02,296 O kakvom ðavolu je reè? 343 01:06:04,298 --> 01:06:09,386 Jedan od najgorih, verovatno tetanus. 344 01:06:24,318 --> 01:06:26,195 Šta hoæeš?U poslu sam. 345 01:06:43,337 --> 01:06:47,174 Naðena je jutros u crkvi. Užasno. 346 01:06:47,341 --> 01:06:48,592 I šta sada? 347 01:06:52,346 --> 01:06:54,431 To je užasno što se desilo. 348 01:06:54,848 --> 01:06:57,476 Na žalost ništa se tu ne može. 349 01:07:08,612 --> 01:07:11,323 G Korbej,g.Dobi je tu. 350 01:07:12,366 --> 01:07:14,034 Ima loše vesti. 351 01:07:26,338 --> 01:07:31,969 I o ovome ne želim da prièati s Mari. Potrebna nam je sa Morisom. 352 01:07:32,177 --> 01:07:38,225 Ne možemo dozvoliti da sad odustane. 353 01:07:47,818 --> 01:07:49,736 Šta radiš? 354 01:07:54,825 --> 01:07:58,537 Molimo se za dušu gospoðe Pikus. 355 01:09:17,824 --> 01:09:24,164 Oteraj ih Žak...Oteraj! 356 01:12:01,822 --> 01:12:04,741 Ustaj sa te stolice. 357 01:12:07,119 --> 01:12:08,912 To je Žakovo odelo! 358 01:12:34,730 --> 01:12:36,857 G.Pikus je veæ prebrodila tetanus. 359 01:12:37,065 --> 01:12:43,030 Inficirala se iglom,odveli su je u bolnicu ali je bila trudna. 360 01:12:43,113 --> 01:12:45,240 Izgubila je dete. 361 01:12:50,621 --> 01:12:52,915 Misliš da je to u redu? 362 01:12:56,460 --> 01:13:01,882 Ako je veæ prebolela tetanus,trebala je u sebi imati nešto i antitela. 363 01:13:02,090 --> 01:13:04,176 Kao da je vakcinisana. - Taèno. 364 01:13:04,384 --> 01:13:07,930 Prepoznala bi simptome i potražila pomoæ. 365 01:13:08,138 --> 01:13:13,519 A kao da je u trenutku umrla,koža ruzicasta, mišiæi u grèu kao da su kapilari popucali. 366 01:13:14,811 --> 01:13:20,234 I šta æeš sad? - Zvaæu bolnicu da urade autopsiju. 367 01:13:21,068 --> 01:13:23,904 Veæ imamo epidemiju difterije za vratom. 368 01:13:40,879 --> 01:13:42,673 Rešio sam sve da vam kažem. 369 01:13:44,842 --> 01:13:48,178 Jesi? - O insektima. - A to...da prièamo o skakavcima. 370 01:13:53,600 --> 01:13:56,812 Daj mi kapu Noris. - Ne. 371 01:13:59,314 --> 01:14:02,901 Pa Moris,hajde,nauèi nešto svog uèitelje. 372 01:14:04,778 --> 01:14:08,615 Kriju se,tu su blizu ali ih ne vidimo. 373 01:14:08,740 --> 01:14:10,576 Samo ih noæu èujemo. 374 01:14:13,620 --> 01:14:16,123 U principu su bezopasni. 375 01:14:16,331 --> 01:14:17,791 U principu? 376 01:14:19,877 --> 01:14:21,795 Nekada se mogu kontrolisati. 377 01:14:23,088 --> 01:14:24,882 Postaju li opasni? 378 01:14:25,299 --> 01:14:26,967 Samo kad ih je mnogo. 379 01:14:46,695 --> 01:14:48,655 Sviða ti se kuca Moris? 380 01:14:50,115 --> 01:14:52,826 Da prošetamo okolo? 381 01:14:56,163 --> 01:14:56,163 Skini kapu pa da prièamo. - Ne! 382 01:15:04,296 --> 01:15:09,176 Ne æeš da prièamo,ili ne æeš da skineš kapu? 383 01:15:22,231 --> 01:15:24,525 Nešto kriješ od mene Moris? 384 01:15:31,740 --> 01:15:37,037 Morise, sad æu da ti skinem kapu nešto da vidim. 385 01:15:52,469 --> 01:15:54,137 Tvoja glava. 386 01:15:59,852 --> 01:16:01,645 Morise,reci šta se desilo? 387 01:16:12,322 --> 01:16:14,283 Kad dodirnem,boli li? 388 01:16:15,117 --> 01:16:18,495 Ne znam šta je to. 389 01:16:21,790 --> 01:16:23,750 Šta ti se desilo,Moris? 390 01:16:24,877 --> 01:16:30,424 ne znam,probudio sam se i tu je bilo. 391 01:16:33,760 --> 01:16:35,012 Doði ovamo. 392 01:16:39,391 --> 01:16:44,605 Staviæu opet ruku na tvoju glavu,može? - Može. 393 01:16:53,530 --> 01:16:55,240 Kazi kad te zaboli. 394 01:17:00,162 --> 01:17:01,538 Šta je to? 395 01:17:30,359 --> 01:17:32,152 Gde ste ga našli? 396 01:17:33,987 --> 01:17:38,408 Tražio sam da mi vrati knjigu za sledeæi èas. 397 01:17:38,700 --> 01:17:42,371 Obzirom da je kasno,doveli smo ga. 398 01:17:42,913 --> 01:17:45,707 Na kasne posete,doktorka, nismo navikli. 399 01:17:45,916 --> 01:17:49,670 Ni ja na pacijente,sa neobnjašnjivim povredama. 400 01:17:50,462 --> 01:17:53,507 Evo pa mi vi recite! 401 01:17:53,632 --> 01:17:55,551 Ako je škola u pitanju... - Nije škola. 402 01:18:20,742 --> 01:18:25,038 Da li ovo boli,Moris? - Ne,ruke su vam hladne. 403 01:18:29,459 --> 01:18:33,130 Izgledate kao da ste nešto izgubili. - Ipak sam nešto našla. 404 01:18:33,463 --> 01:18:34,506 Nije... - Moris,dobro je. 405 01:18:45,642 --> 01:18:47,561 Ovde nema šta da se vidi g.Prevo. 406 01:19:01,992 --> 01:19:06,163 Molim te ja æu da vozim. - Ne.Hoæu tamo brzo stiæi. 407 01:19:17,716 --> 01:19:19,593 Hoæe li uspeti bez Pikus? 408 01:19:37,861 --> 01:19:43,909 Samo vas tri. - Znaš da g.Pikus onda nije bila najbolje. 409 01:19:44,034 --> 01:19:47,412 Ali moæi æe.Istina g.Armand? Samo se pobrini za Morisa. 410 01:19:48,580 --> 01:19:52,334 Video si i ti.Imao je modrice oko vrata. 411 01:19:52,501 --> 01:19:55,921 Ožiljke na glavi...temperaturu. 412 01:19:56,463 --> 01:19:58,757 I sve je to nestalo kad smo ga doveli kuæi. 413 01:19:59,383 --> 01:20:02,094 Ne znam ožiljci ne nastaju sami od sebe. 414 01:20:02,511 --> 01:20:06,723 Pregledala sam ga dva puta danas, te povrede nije imao. 415 01:20:09,768 --> 01:20:13,480 Udubljenje u lobanji lice na tragove ginekološkog instrumenta. 416 01:20:13,981 --> 01:20:15,232 Morisova je? 417 01:20:16,733 --> 01:20:19,152 Deèija glava na roðenju je meka. 418 01:20:19,403 --> 01:20:23,740 Ovaj ginekološki instrument može trajno oštetiti glavu. 419 01:20:23,991 --> 01:20:26,493 Kao kod Morisu,ali do toga dolazi samo pri poroðaju. 420 01:20:27,744 --> 01:20:29,830 Morisova je.U njoj je njegov crtež. 421 01:20:30,914 --> 01:20:33,375 moram znati da li je ožiljke imao na roðenju. 422 01:20:39,840 --> 01:20:43,510 Šta si rekao dr Prevo,Moris? 423 01:20:50,893 --> 01:20:52,978 Moris je imao brata blizanca. 424 01:20:53,520 --> 01:20:57,149 Umro je na poroðaju,zadavila ga pupèana vrpca. - Vidi. 425 01:20:59,026 --> 01:21:05,449 Kao da ga je crtalo dvoje ljudi. 426 01:21:10,162 --> 01:21:12,581 Da nastavimo dalje? 427 01:21:17,169 --> 01:21:22,382 Moris,kaži nam šta si rekao dr Prevo, 428 01:21:20,464 --> 01:21:32,309 Prièali smo o insektima.Crni su i izlaze noæu. 429 01:21:22,591 --> 01:21:24,259 pre nego poènemo... 430 01:21:33,977 --> 01:21:37,981 Ima ih puno i ne mogu da ih kontrlišem sve. 431 01:21:39,900 --> 01:21:41,568 Puno ih je. 432 01:21:43,237 --> 01:21:46,490 Ja ovo neæu.Prvo Pikus umre. -Pikus?....Sad je kasno. 433 01:21:52,246 --> 01:21:52,955 Moris...Moris. 434 01:22:32,619 --> 01:22:34,413 Moj sin. 435 01:23:19,166 --> 01:23:20,834 Nije ga završio. 436 01:23:21,668 --> 01:23:23,754 Nesto je èudno. 437 01:23:25,214 --> 01:23:31,053 Kao da je urezano u stranicu.- Presavij je. 438 01:23:40,729 --> 01:23:43,649 Zadavljen je pupèanom vrpcom. 439 01:24:14,221 --> 01:24:15,055 Žak...Žak... 440 01:24:16,098 --> 01:24:18,684 Ja æu da vozim.Stani! 441 01:24:19,226 --> 01:24:22,563 Video si kako im je u kuæi toplo? Nema mraza na prozorima. - Paziii! 442 01:24:29,862 --> 01:24:31,655 Dobro si? - A ti? 443 01:24:51,633 --> 01:24:54,887 Stani. Gde ideš? Dobro ti je? - Da. 444 01:24:56,346 --> 01:24:57,598 Sredi auto. - OK. 445 01:26:09,336 --> 01:26:10,587 Hajde.Molim te! 446 01:26:22,599 --> 01:26:26,854 G.Duvon...Pomerite se od kreveta. - Izlazite! 447 01:26:34,361 --> 01:26:36,446 Kazala sam vam da se gubite. 448 01:26:42,703 --> 01:26:44,997 G.Duvon....- Žak to sam ja. 449 01:26:47,499 --> 01:26:48,959 Žaku bre treba njegova majka. 450 01:27:41,512 --> 01:27:43,597 Mama. 451 01:27:51,104 --> 01:27:52,773 Žak!....- Mama. 452 01:28:04,451 --> 01:28:07,371 Sad si sa mnom,Žak. Uvek æeš biti tu. 453 01:28:07,579 --> 01:28:11,124 Ne,mama,ti ideš sa mnom. 454 01:28:12,793 --> 01:28:14,878 Krenuæeš sa mnom. 455 01:29:25,949 --> 01:29:27,034 Spreman si?

Português

1 00: 00: 54,221 -> 00: 00: 56,306 Bom ... 2 00: 00: 59,643 -> 00: 01: 01,520 Está tudo bem ... 3 00: 01: 04,439 -> 00: 01: 06,733 - Está tudo bem? 4 00: 01: 12,155 -> 00: 01: 15,075 Então ... empurre de novo ... 5 00: 01: 21,331 -> 00: 01: 24,668 Ótimo .... garotinho .... 6 00: 02: 04,291 -> 00: 02: 07,628 Bom ... empurre de novo ... 7 00: 02: 22,643 -> 00: 02: 25,979 SOMBRA INTERNA 8 00: 04: 26,934 -> 00: 04: 29,436 Jacques .... Jacques .... 9 00: 05: 16,859 -> 00: 05: 20,320 Coma o ovo, Morris e Mova esse caderno de lá. 10 00: 05: 22,614 -> 00: 05: 26,785 Mãe, do meu departamento Ninguém vai ao funeral. 11 00: 05: 28,245 -> 00: 05: 33,667 Você está indo ... você estava lá. É diferente. 12 00: 05: 36,587 -> 00: 05: 39,089 Eu não terei gema. 13 00: 05: 40,340 -> 00: 05: 42,009 Coma! 14 00: 07: 53,390 -> 00: 07: 58,812 Paul disse que eles morreram da difteria. 15 00: 09: 01,708 -> 00: 09: 06,380 Você vê isso? Ele é talentoso. 16 00: 09: 06,588 -> 00: 09: 08,465 O dom de Deus, Sr. Corbay. 17 00: 09: 21,812 -> 00: 09: 27,234 Nós inventamos aqui, sim Vamos seguir o pequeno Paul Dobi.18 00: 09: 29,736 -> 00: 09: 33,907 Ele morreu de uma terrível difteria. 19 00: 09: 34,741 -> 00: 09: 36,827 - Ele não está bêbado ainda. 20 00: 09: 39,621 -> 00: 09: 45,586 Muitos se lembram de sua bela voz na igreja ... 21 00: 09: 51,008 -> 00: 09: 53,510 Receba nossas condolências Ms. Dobi. 22 00: 09: 54,553 -> 00: 10: 01,435 O homem perdido na guerra e agora uma doença perversa tira a criança. 23 00: 12: 24,077 -> 00: 12: 25,329 Você é o Morris Dumont? 24 00: 12: 31,585 -> 00: 12: 34,922 Posso te ajudar quando você já está fora? 25 00: 12: 35,130 -> 00: 12: 37,674 - Eu liguei para ele do portão, mas ele não ouviu. 26 00: 12: 42,012 -> 00: 12: 46,183 Então, por que você veio ao médico? - Novas regras estão em vigor. 27 00: 12: 46,391 -> 00: 12: 49,728 Nós precisamos parar propagação da difteria. 28 00: 12: 49,937 -> 00: 12: 55,776 Eu vim em turnê e sim Eu estou olhando para as crianças que não vão à escola. 29
00: 13: 01,198 -> 00: 13: 04,535 Há muita cidade. - Estou acostumado com isso. 30 00: 13: 06,620 -> 00: 13: 08,789 Certamente você está frequentemente na cidade? - o que? 31 00: 13: 09,540 -> 00: 13: 14,962 Você não tem gado ... então você vai por comida na cidade. 32 00: 13: 15,796 -> 00: 13: 19,132 Eu faço o que posso, nós compramos o resto.33 00: 13: 19,967 -> 00: 13: 24,429 - Quantos você tem na casa? 34 00: 13: 24,888 -> 00: 13: 26,849 Moris e eu, ele está na guerra 35 00: 13: 27,057 -> 00: 13: 32,062 como todos ... quase todos os homens. 36 00: 13: 35,399 -> 00: 13: 37,067 Quantos anos ele tem? Nove. 37 00: 13: 37,693 -> 00: 13: 41,655 E porque não na escola? - Eu decidi levá-lo para a escola! 38 00: 13: 44,032 -> 00: 13: 47,202 Mas Madame School é obrigatório! 39 00: 13: 48,203 -> 00: 13: 52,916 ... em uma ciência conhecida como grylus campestrans, gafanhoto. 40
00: 13: 54,168 -> 00: 13: 59,590 Em toda parte existem eles e eles são peculiares. 41 00: 14: 01,675 -> 00: 14: 06,680 Como indivíduos, eles não são perigosos, mas estão se multiplicando rapidamente. 42 00: 14: 12,936 -> 00: 14: 15,856 E então eu posso destruir tudo. 43 00: 14: 17,774 -> 00: 14: 20,652 Dois anos atrás eles terminaram todas as batatas. 44 00: 14: 21,695 -> 00: 14: 25,866 É difícil ver o dia eles saem apenas à noite. 45 00: 14: 26,283 -> 00: 14: 30,037 Eles vivem no subsolo durante o dia. 46 00: 14: 30,245 -> 00: 14: 31,705 Como nós, Dumont. 47 00: 14: 37,544 -> 00: 14: 39,213 Eu não fiz .... - Cuidado. 48 00: 14: 39,838 -> 00: 14: 43,592 Você deveria deixar o submundo e estar em aula.49 00: 14: 43,800 -> 00: 14: 48,388 Você vai ficar 10 minutos depois, por causa do seu absenteísmo. 50 00: 15: 16,542 -> 00: 15: 19,253 Você gosta de ler, certo? 51 00: 15: 20,087 -> 00: 15: 23,006 Mas não ouça as palestras. 52
00: 15: 25,509 -> 00: 15: 31,557 Tome isso Cinco dias você saberá tudo. 53 00: 15: 32,599 -> 00: 15: 36,353 Sim, mas não posso ir para casa ... 00: 15: 36,562 -> 00: 15: 38,438 O que? Para ler? 55 00: 15: 40,107 -> 00: 15: 48,031 Por quê? - Mamãe diz os livros ... Não importa. 56 00: 15: 53,453 -> 00: 15: 57,624 Onde você conseguiu isso? - Sr. Prevo deu para mim. 57 00: 16: 00,335 -> 00: 16: 03,463 Eu não gosto dos dois. Eles vêm da cidade e acham que sabem tudo. 58 00: 16: 05,966 -> 00: 16: 10,971 Eles não sabem nada além de livros. 59 00: 16: 11,388 -> 00: 16: 15,767 E é assim que sua cabeça está cheia de tolices e sem professor. 60 00: 16: 21,815 -> 00: 16: 25,152 Dê para mim, eu vou devolver ele amanhã. Não! 61 00: 16: 29,323 -> 00: 16: 33,285 Não? O que é mais importante para você? 62 00: 16: 34,328 -> 00: 16: 38,081 O que os professores dizem ou mãe? 63 00: 16: 44,338 -> 00: 16: 49,343 O Sr. Prevo não lhe ensinou boas maneiras.Eu vou mantê-la segura. 64 00: 17: 42,980 -> 00: 17: 44,606 Agora você leu você mesmo, Dumont? 65
00: 17: 45,607 -> 00: 17: 50,028 Eu queria vir a tempo mas as portas já estão fechadas. 66 00: 17: 51,071 -> 00: 17: 53,574 A porta depois do primeiro anel foi fechada. 67 00: 17: 54,825 -> 00: 17: 56,910 Por que você ainda está no banco? 68 00: 17: 57,703 -> 00: 18: 01,498 Ler. - Você ainda não terminou? - Não. 69
00: 18: 03,166 -> 00: 18: 06,086 Ok, o que você leu? 70 00: 18: 11,508 -> 00: 18: 15,929 Eles estão escondidos debaixo do chão. Quem? Skakavci. 71 00: 18: 16,513 -> 00: 18: 20,684 Eles vivem abaixo da terra e aparecem à noite, então raramente os vemos. 72 00: 18: 20,934 -> 00: 18: 24,229 Nós podemos ouvi-los. - Eles são bom ou não para nós, Morris? 73 00: 18: 25,689 -> 00: 18: 28,442 Eu não saberia disso. 74 00: 18: 29,860 -> 00: 18: 32,571 Estamos trabalhando mal na supressão da epidemia. 75 00: 18: 32,779 -> 00: 18: 36,533 Na escola, todo mundo está com problemas, especialmente depois de Dobija. 76
00: 18: 37,784 -> 00: 18: 42,372 Se alguém tossir, todo mundo está cobrindo a boca, agrupando-se. 77
00: 18: 42,581 -> 00: 18: 49,463 Os recrutas militares montaram um bom lugar aqui. Quando você viu mais de dois homens na cidade?78 00: 18: 51,548 -> 00: 18: 57,804 Mães deixam as crianças em casa e eu Preciso levá-los ao ambulatório. 79 00: 18: 58,013 -> 00: 19: 01,975 Sim, há menos alunos na sala de aula. Não só por causa da sujeira. 80
00: 19: 04,269 -> 00: 19: 10,526 Como o Duvon, perguntei à minha mãe para mandá-lo para a escola. 81 00: 19: 10,734 -> 00: 19: 13,237 Ele até o trouxe para o funeral de Dobi. 82
00: 19: 14,905 -> 00: 19: 19,076 Ele estava em choque. - Nós temos crianças na aldeia eles têm que crescer rápido. 83 00: 19: 19,284 -> 00: 19: 22,829 A morte é parte disso. - E a nossa mãe estava perdida. 84 00: 19: 23,121 -> 00: 19: 27,835 Ele quase tirou a cabeça no peito, no funeral, e ele estava tentando escapar. 85 00: 19: 30,254 -> 00: 19: 33,257 Parece muito rigoroso. 86
00: 19: 33,674 -> 00: 19: 39,763 Quando eu olho para outras mulheres na cidade, Eu tenho sorte. 87 00: 19: 42,432 -> 00: 19: 45,352 Meu marido está aqui comigo. 88 00: 20: 37,070 -> 00: 20: 39,990 Terminar isso, estou indo para a cidade. - Tudo bem, mamãe. 89 00: 20: 41,450 -> 00: 20: 44,161 Não vá a lugar nenhum, saia do jardim. - bom. 90 00: 20: 44,369 -> 00: 20: 47,497 Você me ouviu, Morris para manter a casa. 91 00: 20: 51,251 -> 00: 20: 53,754 E se alguém vier.Ninguém pode entrar aqui sem você! 92 00: 20: 57,090 -> 00: 20: 58,759 Eu estou voltando em breve. 93 00: 21: 02,095 -> 00: 21: 05,015 Traga a água e salve a madeira. 94
00: 21: 13,357 -> 00: 21: 17,945 Você vê esta linha? Se alguém vier Fale com ele daqui. 95 00: 21: 29,206 -> 00: 21: 31,291 Aqui está. 96 00: 21: 31,708 -> 00: 21: 32,960 Bom dia 97 00: 21: 35,671 -> 00: 21: 38,799 Ms. Dumont, gostaríamos Vamos conversar com você. 98 00: 21: 40,717 -> 00: 21: 44,429 Comigo? - Sobre o Jacka. 99 00: 22: 49,286 -> 00: 22: 52,206 Claro, Jacques está mesmo desaparecido. 100
00: 22: 55,751 - & gt; 00: 22: 58,462 E todos nós lamentamos nossos filhos. 101 00: 22: 58,670 -> 00: 23: 02,007 Estamos sozinhos ou estamos nós podemos ajudar. 102 00: 23: 03,467 -> 00: 23: 07,221 Legal, eu sei que posso contar para você. 103 00: 23: 08,055 -> 00: 23: 10,265 Mas eu tenho outra coisa para terminar. 104 00: 23: 11,808 -> 00: 23: 16,813 Sabemos que Morris não pode compensar isso a falta de um pouco de Zaka. 105 00: 23: 17,022 -> 00: 23: 19,316 Nós podemos ajudar você e você também. 106 00: 23: 20,442 -> 00: 23: 24,530 Nós sabemos que Morris está em um relacionamento especial com um irmão.107 00: 24: 07,281 -> 00: 24: 11,451 Você não acredita Eu acho nessas coisas? 108 00: 24: 12,202 - & gt; 00: 24: 13,954 Moris é um garoto como todo mundo. 109
00: 24: 14,162 -> 00: 24: 18,959 Todas as crianças são divinas e todos está no seu próprio caminho. 110 00: 24: 19,376 -> 00: 24: 21,461 Mas seu filho tem um presente. 111
00: 24: 21,670 - & gt; 00: 24: 26,049 O presente de Deus, Mr.Dumon, foi enviado para aliviar a dor. 112 00: 24: 26,884 -> 00: 24: 31,471 Através do seu filho podemos novamente Entre em contato com nossos filhos. 113 00: 24: 32,806 -> 00: 24: 33,974 E você também. 114 00: 24: 35,225 -> 00: 24: 40,230 Obrigado, mas eu sei disso Estou lutando com isso e você deveria. 115 00: 25: 45,128 -> 00: 25: 46,755 Moris, eu sou o Sr. Armand. 116 00: 25: 48,632 -> 00: 25: 52,386 Sr. Armand, você me quer? 117 00: 25: 52,594 -> 00: 25: 53,846 Eu conheço você. 118 00: 25: 55,722 -> 00: 26: 00,102 E sua amiga? - Eu não tenho um amigo. Por que? 119 00: 26: 01,144 -> 00: 26: 04,064 Nós apenas tocamos uma vez Mark Pola. 120 00: 26: 05,941 -> 00: 26: 08,861 Uma noite quando o Dobi morreu? - sim 121 00: 26: 12,781 -> 00: 26: 15,617 Você sabe quem foi Marko Polo? - Não.122 00: 26: 16,577 -> 00: 26: 21,373 Ele era um aventureiro que ia em lugares desconhecidos, longe. 123
00: 26: 21,999 -> 00: 26: 26,170 Ele sabia coisas estranhas, como você. 124 00: 26: 26,378 -> 00: 26: 28,881 Eu não estou vindo de longe. 125 00: 26: 31,175 -> 00: 26: 34,428 Não se preocupe, não vou contar a sua mãe para sair do quintal. 126 00: 26: 34,636 -> 00: 26: 37,431 Como você sabe me defender? 127 00: 26: 38,265 -> 00: 26: 43,270 Eu sei algo sobre você, Morris. Você precisa da sua mãe. 128 00: 26: 49,526 -> 00: 26: 51,612 Você precisa manter sua família unida. 129 00: 26: 54,114 -> 00: 27: 00,162 É o papel do pai, ele está longe e você tem talento. 130 00: 27: 01,622 -> 00: 27: 03,081 Você sabe o que eu quero dizer? 131 00: 27: 04,124 -> 00: 27: 06,126 Você quer falar com Jacques, certo? 132 00: 27: 06,752 -> 00: 27: 09,963 Jacques quer falar conosco Morris. 133 00: 28: 11,900 -> 00: 28: 14,194 O que eu te disse? O que eu te disse? 134 00: 28: 27,833 -> 00: 28: 29,835 Jacque diz que dói. 135 00: 29: 10,501 -> 00: 29: 15,088 Coma esse ovo agora ou Você vai comer mais tarde. 136 00: 29: 18,217 -> 00: 29: 19,259 Coma!137 00: 29: 43,033 -> 00: 29: 45,536 Bom dia Sr. Dumont. Bom dia. 138 00: 29: 45,744 -> 00: 29: 47,871 Eu vim visitar o Morris. 139 00: 29: 52,417 -> 00: 29: 55,337 Estou te esperando no escritório mas você não veio. 140 00: 30: 00,133 -> 00: 30: 03,470 Eu trouxe algo pra você Eu vou te mostrar. 141 00: 30: 13,480 -> 00: 30: 20,153 Estudei aqui, nas forças coloniais. 142 00: 30: 20,904 -> 00: 30: 22,865 É a única maneira de fazer isso A mulher era médica. 143 00: 30: 23,073 -> 00: 30: 24,324 Por que você não estudou aqui? 144 00: 30: 24,533 -> 00: 30: 28,287 Se eu quisesse ser uma enfermeira Eu poderia ficar. 145 00: 30: 28,495 -> 00: 30: 30,998 Você precisa ir para um trabalho masculino onde não há muitos homens. 146 00: 30: 31,206 -> 00: 30: 34,334 Por que eles te mandaram? para substituir nossos homens? 147 00: 30: 35,127 -> 00: 30: 39,798 É guerra, você tem que entender isso. 148 00: 30: 42,676 -> 00: 30: 48,515 Você disse que veio para olhar para Morris. - Dabome. 149 00: 30: 50,434 -> 00: 30: 54,146 Dr. Preview deve olhar para você. - Eu deveria ir também? 150 00: 30: 57,065 -> 00: 30: 59,151 Tudo bem, vou com o médico.151 00: 31: 00,485 -> 00: 31: 04,239 Bom. Me ligue se precisar de alguma coisa. - Sim mãe. 152 00: 31: 09,369 -> 00: 31: 12,623 Como você está hoje, Morris. Eu estou sempre quente. 153
00: 31: 41,068 -> 00: 32: 25,904 E se meu corpo não estiver bem protegido Eu estou morto 154 00: 31: 41,401 -> 00: 31: 44,947 Minha mão está fria. 155 00: 31: 46,073 -> 00: 31: 50,244 Eu vou investigar por que você tem uma temperatura. 156 00: 31: 51,495 -> 00: 31: 54,414 Bom, mas eu sei porque. 157 00: 31: 56,083 -> 00: 31: 58,836 Voce sabe - Vai estar um pouco enferrujado. 158 00: 32: 00,671 -> 00: 32: 02,339 O que você quer dizer com Morris? 159 00: 32: 05,259 -> 00: 32: 06,510 Tudo bem. 160 00: 32: 06,927 -> 00: 32: 09,847 Nós precisamos vacinar toda criança. 161 00: 32: 11,932 - & gt; 00: 32: 14,017 Esta doença tem um medicamento. 162 00: 32: 15,269 -> 00: 32: 18,397 Se eu injetar uma pequena pista sobre o vírus, seu corpo ... 163 00: 32: 18,605 -> 00: 32: 22,192 vírus também pode ser protegido é inofensivo. 164 00: 32: 29,449 -> 00: 32: 31,952 Isso não vai acontecer. 165 00: 32: 43,547 -> 00: 32: 47,176 Bom dia desculpa por uma bagunça, senhora. Armand. 166 00: 32: 47,384 -> 00: 32: 51,555 Eu não esperava visitar, não é do Dr. Prevo.167 00: 32: 51,847 -> 00: 32: 58,437 Como vai você, Sra. Armand? Muito obrigado. Morris está doente? 168 00: 32: 58,645 -> 00: 33: 02,399 Nada terrível, está frio. 169 00: 33: 02,816 -> 00: 33: 06,987 Ms. Dumont, te vejo amanhã seu filho na escola! 170
00: 33: 07,196 -> 00: 33: 09,489 Ele está apenas sendo vacinado. 171 00: 33: 26,131 -> 00: 33: 31,178 É difícil para mim aceitar um médico e sua análise da saúde de Morris. 172 00: 33: 31,595 -> 00: 33: 38,268 Uma mulher no lugar de um homem do mar seja agressivo. 173 00: 33: 39,520 -> 00: 33: 41,605 O médico tem as melhores intenções 174 00: 33: 42,856 -> 00: 33: 45,776 e mesmo que ele não entenda tudo. 175 00: 33: 45,984 -> 00: 33: 48,862 O que fazer para uma criança que não é ela? 176 00: 33: 49,029 -> 00: 33: 52,866 -Não. Se ele fosse cego, ele lhe daria uma vara. 177 00: 33: 54,535 -> 00: 33: 57,454 Como o medicamento pode ser comparado com os cuidados da minha mãe? 178 00: 33: 58,956 -> 00: 34: 00,791 Ela apenas faz o seu trabalho 179
00: 34: 01,208 -> 00: 34: 04,753 mas ela olha para mim assim que ele sabe tudo melhor. 180 00: 34: 06,922 -> 00: 34: 08,298 Ele realmente não sabe! 181 00: 34: 15,389 -> 00: 34: 20,394 Pobrezinho, ele nem precisa comer.182 00: 34: 20,811 -> 00: 34: 23,105 O que você tem, Sra. Armand? 183 00: 34: 23,730 -> 00: 34: 28,735 Nós não nos acostumamos com nós mesmos. 184 00: 34: 28,944 -> 00: 34: 31,864 Eu diria que você não se importa? 185 00: 34: 34,032 -> 00: 34: 39,079 Sim ... meu filho Morris e eu Nós não sofremos pela sociedade. 186
00: 34: 47,171 -> 00: 34: 52,092 Olhe para o jardim coberto de neve e os topos da árvore. 187 00: 34: 54,887 -> 00: 34: 56,555 Você falou sobre o motivo da sua visita. 188 00: 34: 57,764 -> 00: 35: 05,022 Não há razão, eu só queria Fale com a criança, você não precisa de um amigo? 189 00: 35: 07,107 -> 00: 35: 10,444 Ou a companhia da pessoa desaparecida? 190 00: 35: 14,990 -> 00: 35: 17,409 Por favor, sente-se. 191 00: 35: 18,785 -> 00: 35: 21,622 Nós podemos conversar. 192 00: 35: 27,461 -> 00: 35: 31,089 Sente-se aqui? - Não se sente! 193 00: 35: 37,554 -> 00: 35: 38,805 Eu peço desculpas. 194 00: 35: 46,313 -> 00: 35: 48,190 Eu não sou o corpo para reagir assim. 195 00: 36: 04,248 -> 00: 36: 08,836 Querida ... eu sei como é. 196 00: 36: 10,921 -> 00: 36: 13,841 Este lugar é Jacques, certo? 197 00: 36: 17,636 -> 00: 36: 23,851 Você sente falta de um homem Não como um filho, seu sangue e carne.198 00: 36: 26,353 -> 00: 36: 32,442 Eu só quero que esteja perto de mim. 199 00: 36: 33,861 -> 00: 36: 37,614 Não há desejo mais forte do que isso para os perdidos. 200 00: 36: 39,992 -> 00: 36: 46,790 Quero abraçá-lo Eu ouço seu coração bater, falo com ele. 201 00: 36: 47,416 -> 00: 36: 50,961 Que Moris pode, certo? 202 00: 36: 52,629 -> 00: 36: 59,303 Ele pode sentir o coração de Jacques, fale com ele ... 203 00: 37: 01,388 -> 00: 37: 02,514 Sim 204 00: 37: 04,433 -> 00: 37: 06,810 Então, todos nós queremos isso? 205
00: 37: 07,060 -> 00: 37: 10,564 As crianças nos vêem e ouvem. 206
00: 37: 16,820 -> 00: 37: 19,740 Morris nos ajudará se Você está batendo nele. 207
00: 37: 20,991 - & gt; 00: 37: 26,413 Você só precisa de algum objeto quem te lembra Zaka. 208
00: 37: 30,834 -> 00: 37: 36,006 Algo seu .... roupas, foto ... 209
00: 37: 38,509 -> 00: 37: 41,720 Tudo o mais é nossa preocupação. 210 00: 41: 08,218 -> 00: 41: 11,430 Após a vacinação, volte imediatamente para casa! 211 00: 41: 39,708 -> 00: 41: 41,543 Olá Morris. 212 00: 41: 46,507 -> 00: 41: 50,427 Este é um estetoscópio, serve para ouvir meu coração. 213 00: 41: 52,095 -> 00: 41: 53,138 Aqui ...214 00: 42: 10,030 -> 00: 42: 12,115 Eu não estou mais ouvindo! 215 00: 42: 15,035 -> 00: 42: 23,752 Vamos ouvir e você apenas cheira. 216 00: 42: 36,723 -> 00: 42: 38,392 Você é a porra do Morris! 217 00: 42: 40,477 -> 00: 42: 44,648 Estranho. Não é a primeira vez que um médico não pode esclarecer alguma coisa. 218 00: 42: 44,898 -> 00: 42: 47,359 Qual foi a temperatura? 219 00: 42: 47,568 -> 00: 42: 51,530 Eu estava completamente machucada quando eu toquei. 220 00: 42: 51,738 -> 00: 42: 53,824 É incrível. 221 00: 42: 54,241 -> 00: 42: 58,412 O que você acha ... febre, meningite, envenenamento ... 222 00: 42: 58,620 -> 00: 43: 01,790 Eu não acho que você acredita nisso. 223 00: 43: 01,957 -> 00: 43: 04,501 Para levá-lo ao hospital? - eu não sei. 224 00: 43: 05,502 -> 00: 43: 10,090 A temperatura mais tarde recuou. 225 00: 43: 10,299 -> 00: 43: 17,598 Acontece e não o incomoda, com coração e Respirando tudo estava bem. 226 00: 43: 17,890 -> 00: 43: 22,603 Eu não acho que vamos vê-lo por um tempo. 227 00: 43: 22,853 -> 00: 43: 26,773 Sua mãe o levou embora imediatamente, eram negros. 228 00: 43: 29,693 -> 00: 43: 36,783 Ela é estranha ... Eu não sei ... defenda sua propriedade, família.229 00: 43: 44,583 -> 00: 43: 47,169 Você não me ouve? 230 00: 43: 49,713 -> 00: 43: 52,716 Eu não quero .... eu não quero jogar. 231 00: 43: 53,675 -> 00: 43: 55,677 Eu nunca vou jogar de novo. 232 00: 44: 00,140 -> 00: 44: 02,226 Você me ouve ... você está morto! 233 00: 44: 26,834 -> 00: 44: 28,502 Abra-o 234 00: 44: 58,532 -> 00: 44: 59,992 Feche seus olhos. 235 00: 45: 03,954 -> 00: 45: 05,455 É macio. 236 00: 45: 06,748 -> 00: 45: 08,959 Por que você não tenta? 237 00: 45: 09,168 -> 00: 45: 12,921 Então desça, Nós vamos andar para a cidade. 238 00: 45: 13,130 -> 00: 45: 14,381 Boa mãe. 239
00: 45: 38,155 -> 00: 45: 41,074 Mais rápido, vamos embora. - Onde estamos indo? 240 00: 45: 41,283 -> 00: 45: 45,245 Para a cidade, andar como todo mundo. 241 00: 45: 45,996 -> 00: 45: 48,790 Não me estrague, está quente. 242 00: 45: 59,218 -> 00: 46: 00,677 Você sabe que tipo de garoto você é? 243 00: 46: 00,886 -> 00: 46: 08,602 Não - Como uma criança Eu sabia que você era como um anjo. 244 00: 46: 34,044 -> 00: 46: 35,712 O que você diz? - Por quê? 245 00: 46: 36,964 -> 00: 46: 40,300 Para pintura? - bom.246 00: 46: 45,722 -> 00: 46: 47,808 Olá - boa tarde. 247 00: 46: 48,851 -> 00: 46: 52,187 Boa tarde, senhora. para um menino? - sim 248 00: 46: 55,315 -> 00: 46: 56,567 Bom. Venha. 249 00: 47: 16,795 -> 00: 47: 19,506 Olhe para cima ... bem ... 250 00: 47: 39,735 -> 00: 47: 43,822 O que mais você gosta, Morris, um coelho ou um gato? 251 00: 47: 44,948 -> 00: 47: 49,536 Zeku. - Ótimo ... A segunda vez ... Perdão. 252 00: 48: 05,219 -> 00: 48: 07,888 Siga o coelho Moris. 253 00: 48: 10,390 -> 00: 48: 12,893 Quero dizer, olhe. 254 00: 48: 18,190 -> 00: 48: 19,149 Pronto? 255 00: 48: 21,026 -> 00: 48: 23,320 Parece que você fechou seus olhos. 256 00: 48: 24,988 -> 00: 48: 27,491 Ajd novamente - Tudo bem, senhor. 257 00: 48: 27,699 -> 00: 48: 29,576 Venha, Morris. 258 00: 48: 39,169 -> 00: 48: 41,463 Dê a ele. - Não, é meu. - Vamos! 259 00: 48: 53,642 -> 00: 48: 57,104 E você sabe como é quando Você perde algo que você ama. 260 00: 50: 32,574 -> 00: 50: 36,995 Oi, o senhor Armand me enviou para trazer isso para você. - sim 261 00: 50: 37,204 -> 00: 50: 40,958 Eu estava esperando por você. - A ajuda deve ser inserida?262 00: 50: 41,792 -> 00: 50: 45,337 É difícil, mas se alguém pode ajudar ... 263 00: 50: 49,341 -> 00: 50: 51,385 Será melhor para mim ajudá-lo. 264 00: 51: 10,988 -> 00: 51: 13,907 O que você está fazendo aqui, Dumont? O que você está fazendo? Estou desenhando. 265 00: 51: 18,704 -> 00: 51: 21,415 Por que apenas em um lado do papel? 266 00: 51: 22,249 -> 00: 51: 23,917 Este é o meu lado. 267 00: 51: 26,920 -> 00: 51: 28,297 Existe um nome? 268 00: 51: 37,264 -> 00: 51: 40,184 Este sou eu e este é o meu pai. 269 00: 51: 41,852 -> 00: 51: 44,146 E por que você está desenhando em lados diferentes? 270 00: 51: 45,355 -> 00: 51: 49,568 Eu comecei como um jogo Eu não posso parar agora. 271 00: 51: 53,947 -> 00: 51: 56,450 Onde faz parte da mãe. 272 00: 51: 58,118 -> 00: 51: 59,995 Eu ainda não terminei. 273 00: 52: 03,957 -> 00: 52: 06,043 A morte não é o fim. 274 00: 52: 07,711 -> 00: 52: 12,216 É apenas uma transição de uma dimensão em outra. 275
00: 52: 13,133 -> 00: 52: 16,470 De um ser para outro. 276 00: 52: 20,224 -> 00: 52: 25,646 Se tentarmos quebrar essa barreira É por amor, não por poder.277 00: 52: 32,319 -> 00: 52: 36,907 Pergunte a si mesmo com todo o seu corpo 278
00: 52: 38,575 -> 00: 52: 44,414 Você quer ver a morte? A criança é muito forte para vê-lo novamente. 279 00: 52: 56,510 -> 00: 52: 58,178 Entre, Morris. 280 00: 53: 05,269 -> 00: 53: 07,980 Olá garoto. Morris? 281 00: 53: 09,022 -> 00: 53: 12,359 É bom ver você de novo. Você vai se juntar a nós. 282 00: 53: 14,236 -> 00: 53: 17,614 Você sabe o que queríamos ser? encontrar com você? - Não. 283 00: 53: 19,032 -> 00: 53: 22,286 Porque nós perdemos os entes queridos. 284 00: 53: 23,161 -> 00: 53: 27,374 Você sabe do que estou falando Morris? - Seus filhos estão mortos. 285 00: 53: 28,208 -> 00: 53: 35,716 Sim. Como sua mãe, nós queremos para encontrá-los 286 00: 53: 35,924 -> 00: 53: 39,887 Não importa onde você esteja, você está aqui para nos ajudar. 287 00: 53: 53,442 -> 00: 53: 54,484 Vá 288 00: 55: 37,212 -> 00: 55: 38,755 Faça isso, Morris. 289 00: 55: 57,524 -> 00: 56: 00,444 Vou pedir para você fazer alguma coisa, Morris. 290 00: 56: 06,325 -> 00: 56: 10,245 Você pode se voltar para o seu irmão? - Não. 291 00: 56: 13,373 -> 00: 56: 15,876 Eu não sei quando vai aparecer.292 00: 56: 16,919 -> 00: 56: 19,213 Por que você não quer Morris para Jacque aparece? 293 00: 56: 23,592 -> 00: 56: 28,055 Morris, você quer falar sobre um irmão? 294 00: 56: 32,768 -> 00: 56: 33,393 Eu não posso. 295 00: 56: 40,067 -> 00: 56: 43,403 Eu quero que você passe a mensagem para Jacka. 296 00: 56: 44,238 -> 00: 56: 49,535 Que mensagem? - Diga a ele que é Não tenha medo e não sozinho. 297 00: 56: 50,327 -> 00: 56: 55,0282 Se houvesse uma mãe e um pai quem o ama. 298 00: 56: 55,916 -> 00: 56: 58,418 Ele sabe disso. 299 00: 56: 59,586 -> 00: 57: 05,926 Eu acho que você entende o que Jacques quer, 300 00: 57: 06,134 -> 00: 57: 10,514 Eu quero que você descubra o que é. 301 00: 57: 10,722 -> 00: 57: 12,599 Eu já sei disso. 302 00: 57: 16,061 -> 00: 57: 19,690 Diga-nos Morris .... diga-me ... 303 00: 57: 21,775 -> 00: 57: 27,406 Agora que ele está de volta Meu pai também quer mãe. 304 00: 57: 46,925 -> 00: 57: 48,468 Algo não está certo Ms. Picus? 305 00: 57: 49,428 -> 00: 57: 55,976 Não ... eu só não sei se estamos errados? 306 00: 57: 57,644 -> 00: 58: 00,981 Talvez os mortos não devam estar visitando.307 00: 58: 04,943 -> 00: 58: 06,737 O que está incomodando você? 308 00: 58: 08,071 -> 00: 58: 09,323 E voce 309 00: 58: 10,991 -> 00: 58: 17,873 Eu pensei na aldeia. O destino está faltando, não há homens 310 00: 58: 18,081 -> 00: 58: 22,044 Eu sou um par deles que o exército não queria. 311 00: 58: 26,006 -> 00: 58: 29,218 Você pensa em Dumont? - sim 312 00: 58: 29,343 -> 00: 58: 32,262 Você não deveria ter contatado os pacientes. 313 00: 58: 32,888 -> 00: 58: 37,684 Antes da epidemia, não precisamos Não é para você sair com os alunos. 314 00: 58: 56,870 -> 00: 58: 58,956 Morise, você está dizendo a verdade? 315 00: 58: 59,998 -> 00: 59: 01,458 Ele até te disse isso. 316 00: 59: 02,292 -> 00: 59: 05,212 Mãe ... - Edmond está morto? 317 00: 59: 06,046 -> 00: 59: 07,923 Mamãe, empurre esses senhores. 318 00: 59: 08,549 -> 00: 59: 12,302 Você está mentindo. Edmond não é uma formiga! 319 00: 59: 13,554 -> 00: 59: 15,848 Eu quero a verdade, Morris. 320 00: 59: 17,724 -> 00: 59: 19,601 Eu quero falar com Jacka. 321 00: 59: 20,435 -> 00: 59: 22,729 Ninguém deveria falar com Jacques. 322 00: 59: 25,524 -> 00: 59: 27,317 Eu entendo você.323 00: 59: 28,735 -> 00: 59: 31,738 Você não quer que Jacques fale comigo É isso? 324 00: 59: 35,492 -> 00: 59: 39,288 Eu sabia disso, eu sempre soube. 325 00: 59: 40,372 -> 00: 59: 43,792 Se você quiser me dizer o que fizemos hoje. 326 00: 59: 44,001 -> 00: 59: 46,837 Eu não me importo! Mentira! Você sempre foi. 327 00: 59: 52,926 -> 00: 59: 56,930 Mãe desde que as mulheres vieram, Eu sinto que Jacques não está mais sozinho. 328 00: 59: 58,473 -> 01: 00: 02,352 Realmente? Então ele pode me ver. 329 01: 00: 02,561 -> 01: 00: 06,940 Eu não disse isso, só isso ele não está mais sozinho. 330 01: 00: 07,149 -> 01: 00: 12,571 E as outras crianças estão lá. - Você está fazendo isso de novo, Morris. 331 01: 00: 14,448 -> 01: 00: 16,116 Agora é realmente o suficiente. 332 01: 00: 16,325 -> 01: 00: 19,286 Eu não vou ouvir sua mais desinformação. 333 01: 00: 21,121 -> 01: 00: 22,581 Você é mau, Morris. 334 01: 00: 23,207 -> 01: 00: 26,543 Aquele Jacque foi quem sobreviveu ... Um deles ... 335 01: 03: 21,718 -> 01: 03: 23,804 Tudo é estranho. 336 01: 04: 59,441 -> 01: 05: 04,321 Há quanto tempo está aqui? - Eu não sei, estive aqui esta manhã. 337 01: 05: 04,530 -> 01: 05: 08,909 A porta estava fechada?Nunca, não há nada para roubar aqui. 338 01: 05: 28,929 -> 01: 05: 30,180 Com licença. 339 01: 05: 41,817 -> 01: 05: 43,318 Quem está com as crianças? 340 01: 05: 43,527 -> 01: 05: 48,949 Sr.Loren, descobri que vou retornar imediatamente. O que aconteceu? 341 01: 05: 50,492 -> 01: 05: 54,621 Sr. Picus está morto não é uma visão bonita. - Porra trabalho! Não é natural. 342 01: 05: 59,543 -> 01: 06: 02,296 O que diabos é isso? 343 01: 06: 04,298 -> 01: 06: 09,386 Um dos piores provavelmente tétano. 344 01: 06: 24,318 -> 01: 06: 26,195 O que você quer? Eu estou no negócio. 345 01: 06: 43,337 -> 01: 06: 47,174 Ela foi encontrada esta manhã na igreja. Terrível 346 01: 06: 47,341 -> 01: 06: 48,592 E agora? 347 01: 06: 52,346 -> 01: 06: 54,431 Isso é terrível o que aconteceu. 348 01: 06: 54,848 -> 01: 06: 57,476 Infelizmente, nada pode ser feito aqui. 349 01: 07: 08,612 -> 01: 07: 11,323 G Korbey, o Sr. Dobi está aqui. 350 01: 07: 12,366 -> 01: 07: 14,034 Ele tem más notícias. 351 01: 07: 26,338 -> 01: 07: 31,969 E eu não quero fazer isso para falar com Mari. Precisamos disso com o Morris. 352 01: 07: 32,177 -> 01: 07: 38,225 Nós não podemos permitir que ele desista agora.353 01: 07: 47,818 -> 01: 07: 49,736 O que você está fazendo? 354 01: 07: 54,825 -> 01: 07: 58,537 Por favor, para a alma, Sra. Picus. 355 01: 09: 17,824 -> 01: 09: 24,164 Pegue os Jack ... Saia! 356 01: 12: 01,822 -> 01: 12: 04,741 Saia dessa cadeira. 357 01: 12: 07,119 -> 01: 12: 08,912 É o terno do Jack! 358 01: 12: 34,730 -> 01: 12: 36,857 G. Picus já ultrapassou o tétano. 359 01: 12: 37,065 -> 01: 12: 43,030 Ela foi infectada com uma agulha e ela foi levada para o hospital mas ela estava grávida. 360 01: 12: 43,113 -> 01: 12: 45,240 Ela perdeu o filho. 361 01: 12: 50,621 -> 01: 12: 52,915 Você acha que está tudo bem? 362 01: 12: 56,460 -> 01: 13: 01,882 Se o tétano já tiver terminado, deve tem anticorpos em si. 363 01: 13: 02,090 -> 01: 13: 04,176 É como ser vacinado. - Certo 364 01: 13: 04,384 -> 01: 13: 07,930 Ela reconheceria os sintomas e procurou ajuda. 365 01: 13: 08,138 -> 01: 13: 13,519 E como se ela morresse instantaneamente, a pele era rústica, músculos do escroto como se os capilares estivessem rachados. 366 01: 13: 14,811 -> 01: 13: 20,234 E o que você vai fazer agora? - Vou ligar para o hospital para fazer uma autópsia. 367 01: 13: 21,068 -> 01: 13: 23,904 Nós já temos uma epidemia de difteria pelo pescoço.368 01: 13: 40,879 -> 01: 13: 42,673 Eu decidi te contar tudo. 369 01: 13: 44,842 -> 01: 13: 48,178 Você é? - Sobre insetos. - E isso ... falar sobre gafanhotos. 370 01: 13: 53,600 -> 01: 13: 56,812 Me dê seu boné, Norris. - Não. 371 01: 13: 59,314 -> 01: 14: 02,901 Então Morris, vamos lá, aprenda alguns de seus professores. 372 01: 14: 04,778 -> 01: 14: 08,615 Eles estão escondidos, eles estão próximos mas nós não os vemos. 373 01: 14: 08,740 -> 01: 14: 10,576 Nós só ouvimos eles à noite. 374 01: 14: 13,620 -> 01: 14: 16,123 Eles são, em princípio, inofensivos. 375 01: 14: 16,331 -> 01: 14: 17,791 Em princípio? 376 01: 14: 19,877 -> 01: 14: 21,795 Eles podem às vezes ser controlados. 377 01: 14: 23,088 -> 01: 14: 24,882 Eles são perigosos? 378 01: 14: 25,299 -> 01: 14: 26,967 Só quando há muitos. 379 01: 14: 46,695 -> 01: 14: 48,655 Você gosta da casa de Moris? 380 01: 14: 50,115 -> 01: 14: 52,826 Andar por aí? 381 01: 14: 56,163 -> 01: 14: 56,163 Tire sua tampa, vamos conversar. Não! 382 01: 15: 04,296 -> 01: 15: 09,176 Você não vai falar, ou você não vai tirar o chapéu? 383 01: 15: 22,231 -> 01: 15: 24,525 Você está escondendo algo de mim, Morris?384 01: 15: 31,740 -> 01: 15: 37,037 Morise, eu vou dar a você agora Eu tiro meu chapéu para ver algo. 385 01: 15: 52,469 -> 01: 15: 54,137 Sua cabeça. 386 01: 15: 59,852 -> 01: 16: 01,645 Morise, me diga o que aconteceu? 387 01: 16: 12,322 -> 01: 16: 14,283 Quando eu toco, dói? 388 01: 16: 15,117 -> 01: 16: 18,495 Eu não sei o que é isso. 389 01: 16: 21,790 -> 01: 16: 23,750 O que aconteceu com você, Morris? 390 01: 16: 24,877 -> 01: 16: 30,424 Eu não sei, acordei E ai estava. 391 01: 16: 33,760 -> 01: 16: 35,012 Venha aqui 392 01: 16: 39,391 -> 01: 16: 44,605 Vou colocar minha mão novamente Sua cabeça, você consegue? - talvez. 393 01: 16: 53,530 -> 01: 16: 55,240 Diga quando você ficar doente. 394 01: 17: 00,162 -> 01: 17: 01,538 O que é isso? 395 01: 17: 30,359 -> 01: 17: 32,152 Onde você o encontrou? 396 01: 17: 33,987 -> 01: 17: 38,408 Eu pedi meu livro de volta pela próxima vez. 397
01: 17: 38,700 -> 01: 17: 42,371 Dado que é tarde demais, nós o trouxemos. 398 01: 17: 42,913 -> 01: 17: 45,707 Para visitas tardias, Doutor, Nós não estamos acostumados a isso. 399 01: 17: 45,916 -> 01: 17: 49,670 Eu não estou em pacientes, tampouco lesões lesivas. 400 01: 17: 50,462 -> 01: 17: 53,507 Aqui você me diz!401 01: 17: 53,632 -> 01: 17: 55,551 Se a escola está em questão ... - Não é uma escola. 402 01: 18: 20,742 -> 01: 18: 25,038 Isso machuca, Morris? - Não, suas mãos estão frias. 403 01: 18: 29,459 -> 01: 18: 33,130 Você parece que perdeu alguma coisa. - Ainda achei alguma coisa. 404 01: 18: 33,463 -> 01: 18: 34,506 Não ... - Morris, é bom. 405 01: 18: 45,642 -> 01: 18: 47,561 Não há nada para ver aqui, Sr. Prevo. 406 01: 19: 01,992 -> 01: 19: 06,163 Por favor, eu vou dirigir. - Não. Eu quero chegar lá rapidamente. 407 01: 19: 17,716 -> 01: 19: 19,593 Será bem sucedido sem o Picus? 408 01: 19: 37,861 -> 01: 19: 43,909 Apenas tres de voce. - Você sabe, Sr. Picus então não foi o melhor. 409 01: 19: 44,034 -> 01: 19: 47,412 Mas poderia ser a Sra. Armand? Apenas cuide de Morris. 410 01: 19: 48,580 -> 01: 19: 52,334 Você viu isso. há hematomas ao redor do pescoço. 411 01: 19: 52,501 -> 01: 19: 55,921 Cicatrizes na cabeça ... temperatura. 412 01: 19: 56,463 -> 01: 19: 58,757 E tudo desapareceu quando fizemos traga-o para casa. 413 01: 19: 59,383 -> 01: 20: 02,094 Eu não sei as cicatrizes não surgem sozinho. 414 01: 20: 02,511 -> 01: 20: 06,723 Eu verifiquei duas vezes hoje, ele não teve essa lesão.415 01: 20: 09,768 -> 01: 20: 13,480 Dilatação na face do crânio vestígios do instrumento ginecológico. 416 01: 20: 13,981 -> 01: 20: 15,232 Morris 417 01: 20: 16,733 -> 01: 20: 19,152 A cabeça da criança no nascimento é suave. 418 01: 20: 19,403 -> 01: 20: 23,740 Este instrumento ginecológico pode danificar permanentemente a cabeça. 419 01: 20: 23,991 -> 01: 20: 26,493 Como Morris, mas para isso vem apenas no nascimento. 420 01: 20: 27,744 -> 01: 20: 29,830 É do Morris, é o desenho dele. 421 01: 20: 30,914 -> 01: 20: 33,375 Eu preciso saber se é Cicatriz no nascimento. 422 01: 20: 39,840 -> 01: 20: 43,510 O que você disse ao Dr. Prevo, Morris? 423 01: 20: 50,893 -> 01: 20: 52,978 Morris tinha um irmão gêmeo. 424 01: 20: 53,520 -> 01: 20: 57,149 Ele morreu no nascimento, estrangulou-o cordão umbilical. Olha. 425 01: 20: 59,026 -> 01: 21: 05,449 É como se ele fosse atraído por duas pessoas. 426 01: 21: 10,162 -> 01: 21: 12,581 Continue? 427 01: 21: 17,169 -> 01: 21: 22,382 Morris, diga-nos o que você disse dr Prevo, 428 01: 21: 20,464 -> 01: 21: 32,309 Nós falamos sobre insetos, eles são pretos e saem à noite. 429 01: 21: 22,591 -> 01: 21: 24,259 antes de começarmos ...430 01: 21: 33,977 -> 01: 21: 37,981 Há muitos deles e eu não posso contradizer todos eles. 431 01: 21: 39,920 -> 01: 21: 41,560 Existem muitos deles. 432 01: 21: 43,237 -> 01: 21: 46,490 Eu não quero isso Primeiro Picus morre. -Pikus? .... É tarde demais agora. 433 01: 21: 52,246 -> 01: 21: 52,955 Moris ... Morris. 434 01: 22: 32,619 -> 01: 22: 34,413 Meu filho. 435 01: 23: 19,166 -> 01: 23: 20,834 Ele não terminou. 436 01: 23: 21,668 -> 01: 23: 23,754 Algo é estranho. 437
01: 23: 25,214 -> 01: 23: 31,053 É como se estivesse gravado na página - está no alto. 438 01: 23: 40,729 -> 01: 23: 43,649 Ele é estrangulado com cordão. 439 01: 24: 14,221 -> 01: 24: 15,055 Jacques ... Jacques ... 440 01: 24: 16,098 -> 01: 24: 18,684 Eu vou dirigir. 441 01: 24: 19,226 -> 01: 24: 22,563 Você viu como eles estavam quentes na casa? Nenhuma geada nas janelas. - Cuidado! 442 01: 24: 29,862 -> 01: 24: 31,655 Você está bem? E você? 443 01: 24: 51,633 -> 01: 24: 54,887 Pare com isso. Para onde vais? Você está bem? - sim 444 01: 24: 56,346 -> 01: 24: 57,598 Pegue o carro. Ok. 445 01: 26: 09,336 -> 01: 26: 10,587 Venha, por favor. 446 01: 26: 22,599 -> 01: 26: 26,854 Sr. Duvon ... Saia da cama. - Saia!447 01: 26: 34,361 -> 01: 26: 36,446 Eu te disse para se perder. 448 01: 26: 42,703 -> 01: 26: 44,997 Mr. Duvon ....- É mesmo eu. 449 01: 26: 47,499 -> 01: 26: 48,959 Jacque precisa de sua mãe. 450 01: 27: 41,512 -> 01: 27: 43,597 Mãe. 451 01: 27: 51,104 -> 01: 27: 52,773 Espere! ....- mamãe. 452 01: 28: 04,451 -> 01: 28: 07,371 Você está comigo agora, Jacques. Você sempre estará lá. 453 01: 28: 07,579 -> 01: 28: 11,124 Não, mãe, você vem comigo. 454 01: 28: 12,793 -> 01: 28: 14,878 Você está indo comigo. 455 01: 29: 25,949 -> 01: 29: 27,034 Você está pronto?

publicidad

Termos de Utilização

Certifique-se de cumprir as regras de escrita e o idioma dos textos que você irá traduzir. Uma das coisas importantes que os usuários devem ter em mente ao usar o sistema de dicionário inglesportugues.pt é que as palavras e textos usados durante a tradução são armazenados no banco de dados e compartilhados com outros usuários no conteúdo do site. Por esta razão, pedimos que você preste atenção a este tópico no processo de tradução. Se você não quiser que suas traduções sejam publicadas no conteúdo do site, entre em contato com →"Contato" por e-mail. Assim que os textos relevantes forem removidos do conteúdo do site.


Política de Privacidade

Terceiros, incluindo o Google, usam cookies para veicular anúncios com base em visitas anteriores do usuário ao seu website ou a outros websites. Com o uso de cookies de publicidade, o Google e os parceiros dele podem veicular anúncios para os usuários com base nas visitas feitas aos seus sites e/ou a outros sites na Internet. Os usuários podem desativar a publicidade personalizada acessando as Configurações de anúncios. Como alternativa, você pode orientar os usuários a acessar o site www.aboutads.info para desativar o uso de cookies de publicidade personalizada de terceiros.